Ankara’dan selam

Atatürk aydınlığını Anıtkabir'de yoğunlaştıran ışıkların gönendirdiği yurttaşlar olarak, çekilen güçlüklere, yaşanan sorunlara, çelişki ve aykırılıklara karşın, laik cumhuriyetimizin dokusunu ve niteliğini korumak için özlenen dayanışmanın içinde olmasak da umutlu, dirençli ve özveriliyiz.
Ankara'nın siyasal nedenlerle bozulan sisli, bulutlu havasına bakıp karamsarlığa düşülmemelidir. Geçici durumlar umudu kırmamalı, daha iyiye, daha güzele, daha yararlıya atılan adımlar giderek daha büyük atılmalıdır. Siyasal sorunlar, ekonomik sorunlar birbirine dolanarak ülkemizin aydınlığını, halkımızın esenliğini ve güvenliğini kuşkulu duruma düşürse de görevinin gereklerini ve sorumluluğunu iyi bilen kuruluşlar, kurumlar ve kişiler çabalarıyla aykırılıkları, kötülükleri, bozulmaları ve yıkımı önleyecek, geçersiz kılacaklardır.
Umudumuzu artıran ve pekiştiren çalışmalar ülke güvenceleri olarak birbirine eklenmektedir. Türk Hukuk Kurumu'nda yürütülen Hukuk Sözlüğü'nü yenileme çalışmaları sona ermek üzeredir. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (Ana, ilk, orta, lise) bilimsel, sanatsal, sportif yurtiçi ve yurtdışı etkinlikleriyle, uluslararası öğrenci kuruluşları, ve ilgili kurumlarla ilişkileriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamakta, insan gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Eğitim konusunda sık sık değişen ve yararı azaltan uygulamalara karşın Türk Eğitim Derneği ile başka kuruluşların da arasında olduğu eğitim kurumları yararlı çabalarını sürdürmektedir.

AYRICA

Toplumsal yaşamı renklendiren ve güçlendiren çalışmaları demokratik kitle örgütleri de üstlenmiştir. Halkımızın ilgisi ve desteği, Başkan Dr. Metin ÖZARSLAN'ın öncülüğünde dayanışma özeni ve çalışkan yöneticilerinin çabalarıyla her gün biraz daha etkin ve yararlı olan kuruluşlarımız da ulusal aydınlığa katkılarını artırmaktadır. Dil Derneği, spor dernekleri, sanat dernekleri yanında özellikle Ankara Kulübü Derneği halkla, gençlerle içiçe, ilgiyle izlenen çalışmalarıyla ilgi toplamaktadır. “Ankara'nın sivil temsilcisi” denilen Derneğin 1947'den bu yana sürdürdüğü, giderek etkinliğini artırdığı gerçeği örnek düzeydedir. Ankara'nın ilçelerinde şubeleri bulunan Dernek, seymenlik başta olmak üzere Ankara'nın geleneksel ve tarihsel değerlerini yaşatmaya çalışmakta, bu kapsamda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koroları yanında çok sayıda sempozyum, panel, konferans, söyleşi, açık oturum, çalıştay, kurultay, koleksiyon ve resim sergileri düzenlemekte, yayınlar yapmaktadır. Şehit aileleri, kimsesizler, engelliler için de çabalarda bulunmaktadır.

ÖZELLİKLE

Kentlerin kimliği yalnız doğal bedeni, yapıları ve içinde yer alan kurumlar ve yaşayanlarla değil, bu değerlere katkı veren çalışmalarla özgünleşir. Kültür, sanat, spor çalışmalarıyla bilimsel atılımlar kentlerin dokusunu oluşturur, adını değerlendirir. İnsanların yaşam alanı olmaları başta, tüm olanakları, doğası ve yaşayanların katkılarıyla varlığımızın vazgeçilmez ortamlarıdır.
Temiz tutmaya önem vererek tüm varlıklarına sahip çıkacağımız kentlerimiz bizim hem beşiğimiz, hem gömütümüzdür. Turizmin önemini artırdığı günümüzde bakımıyla birlikte yeni yapıları, tarihsel değeri büyük olan köşeleriyle gözbebeğimiz olan yerleşim alanlarımıza dört elle sarılmalıyız.
Tüm sorunların çözüm anahtarı eğitimde ve istemde. Amaçlanan her şeye eğitimle ve çalışmakla erişilir. Halk dilinde “Yan gelip yatmakla” anlatılan tembellik boşluktur, insanı donukluğa ve yıkıma götürür. Sınavların ortaya koyduğu gerçeği gözardı edemeyiz. Yeni Millî Eğitim Bakanı'nın geçmişine bakarak duyulan umudun olumlu sonuçları beklenmektedir. Başarılı öğrenci sayısı azalıyor. Ulusal eğitimin gözardı edilen, yerine inanç eğitimi alınan ilkelerinin yaşama geçirilmesi geleceğimiz yönünden büyük önem taşımaktadır. Eğitim tarihinde büyük yeri olan KÖY ENSTİTÜLERİ, anılarımızda renkli ve sıcak yerlerini korumaktadır. Eğitim en büyük insanlık öğretisidir.

Loading...