Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Aydın sorumluluğu

Toplumsal yaşamın gerçek gücü aydınlardır. Doyurucu bir eğitimle bilgi edinmiş, yeteneklerini kullanarak çalışmalarını sürdürmüş, ulusal yaşama katkıda bulunmaya öncelik ve ağırlık vermiş ahlâklı yurttaşlar ülkenin değerleri, ulusun öncüleri, yaşamın ışıklarıdır. Zamanını daha iyi yarınlar için özveriyle dolduran her alanda ve her konuda çalışarak sağladığı yararlarla toplumun güvenini, sevgisini ve saygısını kazanan aydınlar unutulmaz kişilerdir. Buluşları, görüşleri, duygu ve düşünceleriyle tarihe geçen aydınlar içinden çıktıkları toplumun övünç kaynaklarıdır. Askerlikte, siyasette, bilimin değişik dallarında, sporda, sanatta, her alanda daha iyiyi, daha yararlıyı, daha güzeli, daha sağlıklıyı kazandıran onlardır.

Toplumun bilinçlenmesini, bilgi ve görgü edinmeyi, dayanışma ve barışı, direnç ve  dayanmayı, iyilik ve yardımı, birleşmeyi, güçlenmeyi, örnek olmayı söylem ve eylemleriyle ilke durumuna yükseltenler aydınlardır. Karamsarlık değil umut, yılgınlık değil istenç, unutma değil yaşatma, yorulmak değil çalışmak, bıkkınlık değil başarı tutkusu aydının belirgin kişilik yapısının öğeleridir.

Yıllar önceki bir yazımızın başlığı “Aydınların Karanlığı” idi. Toplumsal yönden tutarsızlıkları, zararlarıyla kötü davranışları olanları, neden oldukları durumlarla ad vermeden eleştirmiştik. Ulusal değerlere, yaşamsal ve evrensel ilkelere önem vermeyen, partizanlıkla, çıkar güdüsüyle, yetkililere yaranma çabasıyla her yolu ve yöntemi geçerli sayan, insanlık, adamlık ve ahlâk yönünden karışık, bulanık ve lekeli olanların günümüzde yansıttığı çirkinlikler, aydın olmanın gerekleri üzerinde hepimizi düşündürmelidir. Gereksiz alkışlar ve övücü sözlerle şımartılıp desteklenenlerle onları destekleyen yazar-çizer, düşünür, bilim ve sanat ilgilileri aydın olamaz. Aydın sanılanlardan kimilerinin nasıl oldukları ibretle izlenmektedir.

ÖZELLİKLE

Aydın, örnek kişidir. Ahlaksız, adaletsiz, bencil ve çıkarcı olmaz. Kaypak, yalancı, sahteci ve düzenbaz olmaz. İkiyüzlü ve dönek olmaz. Terbiyesiz, yüzsüz ve arsız olmaz. Yavşaklık yapmaz, yaranma ve yanaşma çabalarına girmez. Dalkavukluktan nefret eder. Tüm kötülerden ve kötülüklerden kaçınır. Doğru bildiğini söylemekten şaşmaz. Yanlışından döner, inatçılık yapmaz. Uygar birey olarak örnek bir yaşam sergiler.

Siyasetin karanlıklarında dolaşmaz. Ulusal aydınlık, onun başlıca amacı, yaşam esenliği, ülküsüdür. Sorumluluk bilinci en yüksek olan yurttaştır. Örnek kişiliği toplumsal yaşamın göstergelerinden biridir. Önderlik sorumluluğu onun niteliğini çekici ve övgün kılar. “Toplum önderi” denilen aydın kişi yaşamı renklendirip aydınlatan bir güven kaynağıdır.

Yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde siyaset yanlış anlaşılmakta, kimi sakıncaların, aykırılıkların ve kötülüklerin aracı durumuna sokulmaktadır. Kavgalar, ayrıcalıklar, çıkarcılıklar siyasetin ağında oldukça önemli yer tutabilmektedir. Siyaset ağız dalaşı, partizanlık, oy toplama cambazlığı ve cazgırlığı, şarlatanlık, aldatma ve oyalama yöntemi, çıkar alanı değil, gereksinimleri en uygun, en iyi biçimde ve en kısa zamanda karşılama, sorunlara çözüm üretme, ülkeye ve ulusa hizmet etme yarışı ve yönetim sanatıdır. Kimileri kurnazlık, kandırma, yalan-dolan, oyun-düzen olarak algılamakta seçmenlerinin değişik yerlerde aracı durumuna düşerek kınanacak tutum ve davranışlar sergilemekte, özellikle lidere sıkısıkıya bağlılıkla özgür düşünce açıklamakta boşlukta kalmaktadır.

Günümüz için değinmekte yarar var, siyaset gerginlik yaratmak değil, gerginlik yaratmamak, varsa gidermek becerisidir. Bir adamın peşine takılıp militanlık yapmaktan başka bir şey düşünmeyenler, halka hizmet için bir çabası olmayanlar, yönetim için önerileri ve çalışması bulunmayanlar, toplumsal esenlik, mutluluk, barış ve güvenlik için girişimlerde geri kalanlar yarar gösteremez. “Yan gelip yatmak, ödenek ve yolluk almak, parmak kaldırmak”la tanımlanan yasama organı üyeliğiyle yetinenlerin tutumu demokrasinin çıkmazlarıdır. Yapılacak çok iş, alınacak çok yol var.

BAŞSSAĞLIĞI

Bayram sonu değerli arkadaşlarım Av. Mim Kamil AKINCI ile Gazeteci Baki ÖZİLHAN'ı yitirmenin acısıyla yüreğim yaralı. Kendilerine Tanrı'dan engin rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sayanlarına başsağlığı diliyorum.

plusbanner2x
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more