Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ne çekiyorsak…

Toplumsal yaşamda her şey istediğimiz, umduğumuz ve beklediğimiz gibi olmuyor. Bu tanı ve bu kanı çok kimsenin paylaşacağı bir gerçektir. Hepimizin kişisel, toplumsal ve kurumsal düzeyde payımız olan bir yaşam gerçeğidir. Bilerek ya da bilmeyerek hepimizin yanlışları, yanılgıları içinde bu durumlara rastlanmakta, kendimizi alıkoyamadığımız alışkanlıklar, tutum ve davranışlar, tepkiler ve uygulamalarla pişmanlık duyuran durumlara düşmekteyiz.

Unuttuklarımız, yanlış algıladıklarımız için özür dileyerek bu durumları hemen şöyle sıralayabiliriz: Arsızlık, aşırma, acelecilik (aculluk), aymazlık (gafillik), ayrımcılık, asalaklık, ataklık, açgözlülük, adamsendecilik, aşağılık duygusu, baştansavmacılık, boşboğazlık, bölücülük, bencillik, bağımlılık, boşluk, bıçkınlık, bağnazlık, bilgisizlik, bozgunculuk, bilinçsizlik, çıkarcılık, cemaatçilik, çekiştirme, çekemezlik, densizlik, düşüncesizlik, düzensizlik, döneklik, doyumsuzluk, dedikoduculuk, düzenbazlık, erdemsizlik, efelik, fırsatçılık, falcılık, fesatlık, gevezelik, gevşeklik, görgüsüzlük, hoşgörüsüzlük, güdümlülük, hırsızlık, hortumculuk, haksızlık, ırkçılık, ilgisizlik, ilkellik, ikiyüzlülük, işsizlik, içtensizlik, iftira, ilkesizlik, inançsızlık, savsaklama (ihmal), kabalık, korkaklık, kaçakçılık, karalama, kapkaççılık, kendini beğenmişlik, külhanbeylik, küstahlık, kıskançlık, karşıtlık, kayırma, kişiliksizlik, kabadayılık, lâf ebeliği, münasebetsizlik, mezhepçilik, nankörlük, mübalâğacılık (abartıcılık), onursuzluk, ölçüsüzlük, partizanlık, patavatsızlık, rezillik, savurganlık, sömürücülük, saldırganlık, sululuk, sabırsızlık, sinirlilik, sevgisizlik, saygısızlık, sapkınlık, sapıklık, pasaklılık, pişkinlik, şirretlik, pisboğazlık, şeriatçılık, şımarıklık, şaklabanlık, taşkınlık, tembellik, tutuculuk, terbiyesizlik, tahammülsüzlük, taklitçilik, tepkisizlik, tarikatçılık, tükenmişlik, teslimiyetçilik, tuhaflık, tutukluk, terslik, tutarsızlık, ukalâlık, umursamazlık, unutkanlık, uyuşmazlık, uyumsuzluk, uşaklık, uyduluk, uyuşukluk, umutsuzluk, ürkeklik, vurdumduymazlık, yaramazlık, yandaşlık, yalakalık, yavşaklık, yobazlık, yılışıklık, yiyicilik, yolsuzluk, yozluk, yalancılık, yüzsüzlük, yüreksizlik, zirzopluk, zıpırlık, züppelik, zalimlik ve zevzeklik.

TOPLUMSAL ÖZELEŞTİRİ

Hepimizi üzen, inciten, yaralayan, başımızı ağrıtan, tartışmalara, ayrışmalara, karşıtlıklara, yitiklere neden olan tutum ve davranışlara, aykırılıklara, kötü alışkanlıklara karşı hoşgörü, anlayış ve sabırla karşı çıkmak, olumsuzlukları gidermek ve yaraları sarmak için birbirimizi etkilemek, eğitime çok önem vermek ve insanlık değerlerini ödünsüz savunmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.

Bayram günlerini bir tür özeleştiri, kendimizle hesaplaşma süreci olarak kullanabiliriz. İnsan en büyük değer olduğuna göre insanlığa vereceğimiz önemle kendi niteliğimizi dokuma mutluluğunu tadarız. Çekişmeler, sert tartışmalar, kavgalar, karşıtlıklar, kötülükler, çirkinlikler, sonradan pişmanlık duyuran tutum ve davranışlardan yaşamı gölgeleyip karartan olumsuzluklardır. İnsan, yurttaş, akraba, hemşehri, arkadaş, komşu ve meslektaş olmanın erinci ve gönenciyle birbirimize yaklaşmak, destek olmak, güç ve esenlik verecek soylu ilişkilerimiz olmalıdır. Başta siyasal, öbür gereksiz nedenlerle birbirimizden kopmak, birbirine karşı olmak yanlışına, başka yanılgılara düşmemeliyiz.

Her bayramda yeniden düşünerek, durumumuzu ve tutumumuzu yeniden gözden geçirerek insanlığımızın ve inancımızın gereklerine uyum çabamızı güçlendirmeliyiz.

plusbanner2x
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more