Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yayın yağmuru

2 Temmuz 2018 Yazarlar

Nasıl zamanında yağan yağmurlar doğa için yararlı ise bilgi, kültür, sanat ve insan yaşamı için de yayınlar öyle yararlı, bereketlidir. Koşulların elverişsizliğine karşın yayınevleri gereken çabayı göstermekte, kişisel yayınlar da giderek artmaktadır. Ancak, okuma oranına yansıması o ölçüde sevindirici olmaktan uzaktır. Önümüzdeki günlerde daha çok okuyana ulaşmak dileğiyle yeni yayınlardan elimize ulaşanları okurlarımızla paylaşıyoruz:

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı (l988-1994), Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü (1996-2000), son yıllarda da Ufuk Üniversitesi'ni kuran Modern Cerrahî Derneği Başkanlığı yapmış emekli Tabip Tümgeneral Prof. Dr. Ömer ŞARLAK'ın yeni, 12. kitabı “Anne Gibi Yetiştiren Kurum ÜNİVERSİTE” adıyla NOBEL Tıp Kitabevleri yayını.

 T.C. Ziraat Bankası önceki genel müdürlerinden, şimdi Ufuk Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Niyazi ERDOĞAN'ın konuşmaları, makaleleri dışında üçüncü kitabı Doç. Dr. Adalet HIZIR, Doç. Dr. Şenol BABUŞÇU ve Dr. Öğretim Üyesi Güner Koç AYTEKİN'in yayIma hazırladığı “Küresel Krizin 10 Yılı 2008'den 2018'e” adını taşımakta olup AKADEMİ Consulting-Training ürünüdür.

 Emekli yargıç A. Hilmi SEÇKİN'in ders alınacak anılarını içeren “Bir Hâkime Yakışanı Yazdım” adlı kitabı LİTERATÜR Yayınları'nı ürünüdür.

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişliğinden emekli Hüseyin ÖNDER'in “Günümüz Türkçesiyle SÖYLEV- Mustafa Kemal ATATÜRK” adlı güzel baskılı şirin kitabı 7. yapıtıdır. PAYDA Yayıncılık ürünü olan bu kitabından önce 4 tapuyla ilgili meslek kitabı, 2 genel konuları içeren kitabından başka baskıya hazır 6 ciltlik Atatürk öyküleri kitapları vardır.

 Ahmet KÖKLÜGİLLER'in “Mustafa Kemal ATATÜRK, Resimli Nutuk” kitabı IQ, “Eğitimci Baba- İ.H. Tonguç” kitabı da BAYGENÇ Yayıncılık ürünü.

 Avukat Erol ERTUĞRUL'un 9. kitabı “Anılar, Denemeler, Şiirler, Öyküler, Fotoğraflar, Portreler-ŞİİR DOSTLARIM” adıyla BROY Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Bu 34 şiirli yazıları daha önce AYDINLIK Gazetesi'nde yer almıştı.

 Emekli Tümgeneral Hüseyin SEZGİN'in “Rumeli'den Geliyorum (Nereden Nereye)” adlı kitabı yaşam öyküsünü, meslek anılarını ve herkesin yararlanacağı önemli ekleri içermekte olup B Yayınları ürünüdür.

 Ali BEKTAŞ'ın “Her Yönüyle Alevîlik” adlı araştırmasının 3. baskısı ile “Alevilikte Kadının Yeri ve Önemi” adlı araştırması kişisel yayınlarıdır.

 Nail UYAR'ın “Gonca Bir Güldü” adlı, 16 öyküsünü içeren kitabı KORA Yayın ürünü.

 BERFİN Yayınları'nın yeni üç kitabı: Lütfi KALELİ'nin sayılması güç yayınlarının en yenisi “Adaletsiz Adalet”, Etem ORUÇ'un “Umur Bey'den ATATÜRK'e Efelik”, Yatağanoğlu ALİMCAN'ın “Türklerin İslâmlaşma Serüveni” adlarını taşıyan kitaplarıdır.

 Öğretmen Ahmet AVCI'nın “Mars'a Yolculuk” adlı bilim kurgu kitabı kişisel yayını.

 Prof. Dr. Semih GEMALMAZ'ın “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadınlara, Çocuklara ve Azınlıklara Karşı Ayrımcılık, Şiddet ve Sömürü” adlı kitabı HOMER Yayınevi ürünü.

 Spor kuruluşları yöneticisi Rıza SÜMER'in “Her Yaştaki Gençlerle… Çok Zamanda Büyük İşler” adlı, çok önemli konuları içeren kitabı kişisel yayını.

 Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın “Millî Ekonomi Modeli – Sosyal Devlet, Millî Devlet” adlı kitabı İCMAL Yayıncılık ürünü.

 Y. Mimar Tayyar ÇİMEN'İn “Hayata Bakış… Aklımda Kalanlar…” adlı kitabı MURAT Kitabevi ürünü.

 Attilâ DAMAR'ın “Vahşet ve Utanç – Ülkemizde Kadın Gerçeği” adlı kitabı BUĞRA Yayınları ürünü.

 Yayıncı İsmail ARLI'nın “Mustafa Kemal De İnsan O'da Ağlar” adlı kitabı TOGAN Yayıncılık ürünü.

 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat GERAY'ın, editör Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN tarafından hazırlanan “Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları” adlı yeni iki ciltlik kitabı PALME Yayınevi ürünü.

 Emekli Vali Aydemir CEYLAN'ın 4. kitabı “Depremle Koyun Koyuna- Yazlık Sevdası -Günceler… Öyküler…” İLERİ Yayınları'nın ürünü.

 Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU'nun “Uzunca bir Curriculum Vitae ÖZGEÇMİŞ” adlı kitabı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Yayınları ürünü.

 Seyran BORAN'ın “KUR'AN” adlı, ayetleri konularına göre derlenen ve geniş açıklamalara ye verilen kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.

 BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünleri 1. Prof. Dr. Sadi GÜLEÇ'in “Hmm! Dedi Doktor; Anjiyo Olmanız Gerekiyor…” adlı kitabı hekimlerle hastalar arasındaki iletişim eksikliğinden kalkarak kimi sorunların yanıtını içermektedir. 2. Ernest HEMINGWAY'ın “The Nick Adams Stories” adlı kitabının Elif DERVİŞ tarafından Nick Adams Öyküleri adıyla dilimize çevirisi, 3. J.C. LANE'nin Tag, Your're Dead adlı romanının Duygu ÖZCAN tarafından “Sobe, Öldün” adıyla dilimize çevirisidir.

 Prof. Dr. Tülin AYTA'nın Türkçe açıklamalı, Almanca- Fransızca- İngilizce karşılıklı “Toprak Sanatlarında Teknik Terimler Sözlüğü” adlı kitabı ARTSHOP Yayınları ürünü.

 Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN'in “Kıbrıs Çıkmazı” adlı kitabının 3. baskısı ASTANA Yayınları ürünü.

 Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'ün içerikli, önsözlü, geniş inceleme ve değerlendirme ürünü örnekli “Anayasa'ya Aykırı, Anayasa Değişiklikleri” adlı kitabı Yetkin Yayınları'nın ürünü.

DERGİLER    

 Berfin-BAHAR Dergisi'nin Nisan 2018 242. sayısı yayımlandı.

 ŞEHİR (Devrek), Haziran 2018,117. sayısı çıktı.

 Seçkin Yayınevi'nin (Ankara) TERAZİ adlı hukuk dergisinin Mayıs 2018-141. sayısı yayımlandı.

 Ankara Üniversitesi aylık BÜLTEN'in Mayıs 2018, 216. sayısının dağıtımı yapıldı.

 Başkent Ankara Kulübü Derneği'nin Şevket Bülent YAHNİCİ yönetimindeki üç aylık Başkent Ankara Dergisi'nin Nisan-Haziran 2018, 2. sayısı yayımlandı.

 İhsan ÖZÇUKURLU'nun başkanlığını yaptığı Millî Eğitim Vakfı'nın EĞİTİM Dergisi'nin Nisan 2018, 10. sayısı dolgun içerikle çıktı.

 MAYA (İST.) 286-287 sayısı birlikte çıktı.

GAZETELER

Gündem T0KAT (İst.), Danişmend (Niksar), Bartın (Bartın), Milli Çözüm (İst.), Mesa (Ankara).

sozcu-banner-1 YAZARIN TÜM YAZILARI