İnsansız tank

Asrın liderimiz açıkladı.
“İnsansız” tank yapacağız.

*

Türkiye, Birleşmiş Milletler “insani” gelişme endeksinde yine geriledi, 188 ülke arasında 72'nci sıraya düştü.
Türkiye, Freedom House'ın “insani” özgürlükler raporunda, puanı en çok düşürülen ülke oldu, tarihimizde ilk kez kısmen özgür ülkeler kategorisinden, özgür olmayan ülkeler kategorisine düştük.
Türkiye, “insani” gelişmenin en önemli göstergelerinden olan Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksinde yine geriledi, 113 ülke arasında 99'uncu sıraya düştü.
Türkiye “insani” gelişmenin en önemli göstergelerinden olan dünya basın özgürlüğü endeksinde yine geriledi, 155'inci sıraya düştü.
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun “insani” sermaye endeksinde yine geriledi, 122 ülke arasında 68'inci sıraya düştü.
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel “insani” rekabet endeksinde yine geriledi, 100 ülke arasında 51'inci sıraya düştü.
Türkiye, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarına göre, “insani” hakları her yıl endişe verici derecede gerileyen tek ülke.
Türkiye'deki çalışma şartlarının “insani” mi, yoksa kölelik mi olduğunu göstermesi açısından çok önemli, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre, işçi sömürüsünde Avrupa şampiyonuyuz.
Türkiye, “insani” kalkınmanın en önemli engellerinden biri olan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk endeksinde 28 basamak geriledi, 180 ülke arasında 81'inci sıraya düştü.
Türkiye, uluslararası PISA testi sonuçlarına göre “insani” eğitim endeksinde yine geriledi, 72 ülke arasında 50'nci sıraya düştü.
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun kadın erkek arasındaki “insani” eşitsizlik endeksinde yine geriledi, 144 ülke arasında 130'uncu sıraya düştü.

*

“İnsansız” ülke yaratıldığına göre…
İnsansız tank kolay.

*

Kolomb Küba'da cami görmüştü.
Marmaray'ı Abdülmecid çizmişti.
Hazreti Nuh cep telefonuyla konuşuyordu.
Google'ı Abdülhamid'in icat ettiği açıklandı.
E, insansız tank yapmazsak ayıp zaten.

Loading...