Sözcü Plus Giriş

2019 Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde düzenlenmişti. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk sınavı cevap anahtarını yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. İşte 2019 bursluluk sınavı hakkında merak edilenler...

19:04 -
2019 Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavının soruları ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bakanlık konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bursluluk sınavı hakkında yapılacak duyuruları aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

BURSLULUK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

– Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

– İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

– Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

– Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

– Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

– Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

– Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more