2019 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 İOKBS sonuç tarihini duyurdu!

MEB tarafından 2 Haziran’da gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavından sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Peki Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuçlar için net tarih verdi. İşte 2019 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav) sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

2019 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 İOKBS sonuç tarihini duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı İOKBS eski adı ile PYBS’nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. İşte İOKBS’ye dair detaylar…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesine giriş yapması yeterli olacaktır.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

– Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

– İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

– Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

– Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

– Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

– Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

– Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İlginizi Çekebilir Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Loading...