Sözcü Plus Giriş

Nasıl Özel Güvenlik Görevlisi olunur? ÖGG ne iş yapar?

Özel Güvenlik Görevlileri kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma eğitimi almış kişilerdir. ÖGG olabilmek için Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava girmek zorunludur. Peki nasıl Özel Güvenlik Görevlisi olunur? ÖGG ne iş yapar?

Sozcu.com.tr
08:03 -
Nasıl Özel Güvenlik Görevlisi olunur? ÖGG ne iş yapar?

Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Öte yandan özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik
eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Peki ÖGG ne iş yapar? İşte ÖGG’nin yetkileri…

NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4’tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

ögg site:sozcu.com.tr ile ilgili görsel sonucu

ÖGG NE İŞ YAPAR? İŞTE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ…

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında veimdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerinüstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenliksistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suçteşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut birtehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

İLGİLİ HABERÖzel Güvenlik kimlik kartı alırken hangi belgeler istenir?Özel Güvenlik kimlik kartı alırken hangi belgeler istenir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more