Sözcü Plus Giriş

‘Okulum Merhaba’ demenin maliyeti ne kadar arttı?

Servis, ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye giderleri bir önceki yıl ilköğretimde bin 198 TL tutarken bu yıl yüzde 15 artışla bin 813 TL’ye çıktı. Liselerin eğitim maliyeti artış oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bir lise öğrencisinin okula gidebilmesi için sadece araç-gereç ihtiyacını karşılayabilmek için bile 2 bin 144 TL’ye ihtiyacı var. En zengin yüzde 20’lik dilim ile en yoksul yüzde 20’lik dilimde bulunan ailelerin eğitime ayırdıkları pay 2017 yılında 23 katlık bir fark bulunurken, 2018 yılında bu fark 32 kat oldu. 2018 yılında aileler eğitime toplam 24 milyar 157 milyon lira harcama yaparken 2019 yılında bu rakam 28 milyar 956 milyon liraya yükselirken, 2019-2020 eğitim yılında maliyetlerinin yüzde 20’lik artışla 35 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Sultan UÇAR
15:00 -
‘Okulum Merhaba’ demenin maliyeti ne kadar arttı?

Okullar, 9 Eylül'de açılıyor. Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda zorunlu eğitim gereçleri olan 124 ayrı zorunlu ihtiyacın gerçek fiyatlarını, sosyo ekonomik düzeyleri farklı 3 ayrı ekonomik bölgede geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak kalem kalem inceledi. Eğitim-İş araştırmayı sosyo-ekonomik düzeyleri farklı üç bölgede 124 ayrı kalemde yaptı.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım raporu şöyle değerlendirdi; “Eğitim harcamaları 2017 yılında yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 verilerine göre eğitim harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL. 2017 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 19 ile ortaöğretim, yüzde 16,1 ile okulöncesi oldu. Bu yıl ise en çok artış yüzde 17.01 ile lisede oldu. 2020 lira asgari ücretle yaşamını devam ettiren bir aile, ilkokula başlayan çocuğu için bir aylık maaşını, memur ise maaşının yarısından fazlasını okula başlama gideri olarak kullanıyor. Yetmiyor. Çünkü tüm kalemler tek tek hesaplandığında liseye çocuğu giden bir asgari ücretlinin maaşı yine de eksik kalıyor. Tüm eğitim kademelerindeki ortalama artış ise yüzde 14,93 oldu. Sosyal devlet zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin tüm giderlerini karşılamalı, okulların açılışı anne-babalar için kabus ayı olmamalıdır”

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım

İŞTE O RAPOR…

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULA BAŞLANGIÇ GİDERLERİ

Okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1198,07 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı yüzde 13,81,
İlkokul 1'inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1813,77 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı yüzde 11,65,
Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1991,48 TL. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı yüzde 17,09
Liseye başlayan öğrencinin ise 2144,83 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı yüzde 17,20

EĞİTİM HARCAMALARI ANALİZİ

*Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 5,7'ye geriledi.
*Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında yüzde 6,2 iken, 2017 yılında yüzde 5,7 oldu.
*En zengin yüzde 20'lik dilim ile en yoksul yüzde 20'lik dilimde bulunan ailelerin eğitime ayırdıkları pay 2017 yılında 23 katlık bir fark bulunurken, 2018 yılında bu fark 32 kat oldu.
*2017'ye göre 2018'de ailelerin eğitime yaptığı harcamanın yüzde 19,86 oranında arttı.
Geçtiğimiz yıla göre hane halkı ve özel tüzel kişiliklerin harcamaları artarken devlet harcamaları azalmıştır. Hane Halkı harcaması %18,79'dan %19'a, Özel Tüzel kişiliklerin harcaması %6,85'ten %13'e çıkmıştır. Devletin yaptığı eğitim harcamalarının %74,36'dan %68'e düşmesi dikkat çekmiştir.
Ailelerin eğitim için yaptığı harcama 2016-2017 eğitim yılında 29 milyar 989 milyon lira iken 2017-2018 eğitim yılında 33 milyar 593 milyon liraya yükselmiştir. Artış oranı %12,01 olarak gerçekleşti.
Okul öncesi eğitimde devlet harcamaları yüzde 14,1, ailelerin yaptığı harcama ise yüzde 13,9 arttı.
İlkokul düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 2,2 arttı. Ailelerin yaptığı harcamalarda ise yüzde 8,87 oranında artış gerçekleşti.
Ortaokul düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 7,97 artış gerçekleşirken, ailelerin harcamalarında yüzde 8,40 artış oldu.
Lise düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 17,70 artış gerçekleşmişirken, ailelerin harcamalarında yüzde 14,56 arttı.
Özel-tüzel kişilikler ve ailelerin yaptığı harcamalar baktığımızda ise yüzde 22,66 artış gerçekleşti.
1. Yükseköğretim düzeyinde devlet harcamaları yüzde 4,31 artarken, ailelerin harcamaları yüzde 14,07 arttı.
Hane halkı-özel tüzel kişiliklerin toplam eğitim harcamaları 47 milyar 955 milyon liradan, 55 milyar 39 milyon liraya yükselmiştir. Artış oranı %14,77 olarak gerçekleşmiştir.

Ailelerin eğitim harcamalarında ki artış özel okullara yönelişin bir işaretidir. Son yıllarda özel okul ve öğrenci sayısında ciddi artışlar gerçekleşmiştir.
Okulöncesi düzeyde öğrenci başına 2017'de 2005 dolar harcama yapılmıştır. Önceki yıla göre %14,05 oranında azalma meydana gelmiştir.
İlkokul düzeyinde öğrenci başına 2017'de 1582 dolar harcama yapılmıştır. Önceki yıla göre %13,02 oranında azalma meydana gelmiştir.
Ortaokul düzeyinde öğrenci başına 2017'de 1600 dolar harcama yapılmıştır. Önceki yıla göre %13,02 oranında azalma meydana gelmiştir.
Ortaöğretim düzeyinde öğrenci başına 2017'de 2395 dolar harcama yapılmıştır. Önceki yıla göre %0,08 oranında azalma meydana gelmiştir.
Ortaokul düzeyinde öğrenci başına 2017'de 3736 dolar harcama yapılmıştır. Önceki yıla göre %16,15 oranında azalma meydana gelmiştir. Ayrıca 2011'den bu yana yükseköğretim düzeyinde öğrenci başına yapılan harcama %41,39 oranında azalmıştır.
Üniversite ve öğrenci sayımız sürekli artarken, öğrenci başına yapılan harcamanın ciddi olarak azalması AKP'nin yükseköğretime bakışını ortaya koymuştur.

Son güncelleme: 15:04 02.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more