Bursluluk puan hesaplama: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde düzenlendi. Öğrenciler merakla "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bursluluk puan hesaplama: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11'inci sınıftan okuyan öğrenciler bugün bursluluk sınavına girdiler. Sınavda 4 seçenekli 100 soru soruldu. Öğrencilerin başarılı olabilmesi için en az 80 net yapması gerekiyor.

BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

MEB tarafından bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 2019 İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı. MEB, soru ve cevapları açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi de vermedi.

BURSLULUK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

– Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

– İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

– Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

– Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

– Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

– Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

– Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Loading...