8 maddede kamuda çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler

Meclis'te görüşülen yeni kanun teklifine göre kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasında sistem değişiyor. Bazı sosyal tesisler kiralığa çıkacak, ihracatçıdan yeşil pasaport için istenen ihracat miktarı düşürülürken yeşil pasaportun süresi de dört yıla çıkıyor.

8 maddede kamuda çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te görüşülüyor. Bu teklifte yer alan düzenlemelere göre kamu görevlilerinin çalışma prensipleri de düzenleniyor. İşte Meclis'te görüşülen düzenlemelerden bazıları:

1) VALİ VE CUMHURBAŞKANI'NA SORUŞTURMA YETKİSİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

2) SAĞLIK GİDERLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

3) YETERSİZ BULUNAN AMİRİN MAİYETİNE ATANACAK

Teklife göre, mülki idare amiri (vali, kaymakam) değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek.

Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

4) İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT SÜRESİ 4 YILA ÇIKIYOR

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Daha önce ihracatçıların yeşil pasaport almak için yapacakları ihracat miktarında da düzenlemeye gidilmişti.

500 bin dolar ihracat yapana yeşil pasaport! İlginizi Çekebilir 500 bin dolar ihracat yapana yeşil pasaport!

5) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA AİT TESİSLER KİRALANABİLECEK

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek.

6) PİLOTAJ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6 YIL UZATILACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılacak. Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek.

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.

7) YILLIK İZİN SÜRESİ KADAR YURT DIŞI İZİN HAKKI

Uzman erbaşlardan da seyahat amaçlı yurt dışına gidecek olanlara da yıllık izin süresi kadar yurt dışı izin hakkı tanınacak. Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek ve bu kapsamda verilen izinlerde özlük hakları verilecek.

8) KORUCULARA SOSYAL GÜVENLİK CEZASI UYGULANMAYACAK

Güvenlik korucularının sosyal güvenlik sigorta primleri ödemelerinde hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası, gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanmayacak (AA-SOZCU.COM.TR)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...