Sözcü Plus Giriş

Cami ve Kuran kursuna KDV istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV uygulama tebliğinde değişikliğe gitti. Tebliğe eklenen yeni bir maddeyle cami ve ibadethanelerin inşasına uygulanan KDV istisnalarının kapsamı daha da genişletildi.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 06:07, 16/10/2019
Cami ve Kuran kursuna KDV istisnası

Yeni tebliğe göre, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen yerlerin inşası amacıyla vakfa yapılan bağış niteliğindeki teslim ve hizmetlerden de artık KDV alınmayacak. Daha önce bu KDV istisnası, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediye ve köylere yapılan bağışlarla sınırlıydı.

Yeni tebliğle ayrıca, yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri satışı karşılığında yapılan dövizle ödemeler artık ‘Türkiye'ye getirilen döviz' olarak kabul edilecek ve istisna uygulamaları buna göre yürütülecek. Daha önce sadece şehir içi taşımacılığında kullanılan otobüs alımlarına uygulanan KDV istisnasının kapsamı da minibüs alımlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımı sırasında KDV istisnası uygulanacak.

Yayınlanma Tarihi:06:10,