Sözcü Plus Giriş

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hem devlet memurlarının hem de amirlerinin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde belirtmiş ve yürürlüğe koymuştur. Son zamanlarda özellikle devlet memurlarını sık sık araştırdığı görev ve sorumluluklarla ilgili bilgileri bir haberde topladık. Peki, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları…

Sozcu.com.tr
10:27 -
Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kamu kuruluşlarında bilerce vatandaş devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Görev yapan bu devlet memurları ile ilgili olan hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük işleri 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile belirlenmiştir. Son zamanlarda devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili internet aramalarının armasının ardından konuya ilişkin detaylı bir haber hazırlayarak merak edilen tüm soruları cevaplandırdık. Peki, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? Memur amir ilişkisi nasıl olur? İşte tüm detayların yer aldığı haberimiz…

DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan devlet memurları için kanun tarafından açık bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre amir olan devlet memurları ile normal devlet memurlarının görev ve sorumlulukları farklılık göstermektedir.
657 sayılı Kanunu'nun 10. maddesinde Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları yer almıştır.

Buna göre;

“Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.”

Yine 657 sayılı Kanunu'nun 11.maddesin de ise Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları yer almaktadır.

Buna göre;

“Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”

Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde amir ile memur arasındaki ilişkide belirtmiştir. 657 sayılı Kanun memur, amir tarafından verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak bu durumun iki istisnası bulunmaktadır.

-Eğer verilen emir sözlü bir şekilde tebliğ edildiyse ve emir Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı ise bu emir yerine getirmeme hakkında sahiptir ve bunu amire bildirir. Ancak amir emri yazılı olarak verilirse bu kez yerine getirilmelidir. Memura düşen sadece yazılı görev emrinin iptali içini tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmaktır.

-Eğer verilen görev mevzuata aykırılık teşkil etmesi yanında suç ise bu görev amir tarafından yazılı olarak tekrar edilse de yerine getirilmez.

İLGİLİ HABERMemurların temel hakları nelerdir?Memurların temel hakları nelerdir? İLGİLİ HABERMemur istifa dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği...Memur istifa dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği... İLGİLİ HABERMemurlara verilen cezalar nelerdir?Memurlara verilen cezalar nelerdir?
Son güncelleme: 10:29 06.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more