Sözcü Plus Giriş

DSİ’nin denetim hizmetlerine düzenleme! Artık yatırımcı ödeyecek

Baraj, kanal gibi su yapılarına ilişkin denetimler bizzat Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak olursa ilgili personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri de eklenerek bulunacak denetim bedeli, yatırımcı tarafından karşılanacak.

09:45 -
DSİ’nin denetim hizmetlerine düzenleme! Artık yatırımcı ödeyecek

DSİ’nin “Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre, baraj, gölet, tünel, kanal, sulama ve arıtma tesisi ile taşkın kontrol tesisi benzeri su yapılarına ilişkin denetimin doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda, işin niteliğine göre inşaat, kalite kontrol ve laboratuvar, jeoteknik, harita, hidromekanik/elektromekanik işlerin denetimlerinde görevlendirilecek mühendis, yardımcı teknik personel sayısı ve hangi aylarda görev alacakları, kurumca yatırımcının iş programlarına uygun olarak belirlenecek.

DENETİM FAALİYETİ GİDERLERİ YATIRIMCIDAN TAHSİL EDİLECEK

DSİ’nin büro ve şantiyede yapacağı denetim hizmetlerinin aylık bedeli, bu işte görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret bordrolarında belirtilen tahakkuk toplamına, personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak araçlara ait giderler için DSİ tarafından aylık olarak düzenlenip ödenen hak edişlerdeki tahakkuk tutarı ile genel  müdürlüğün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme ve denetimlere katılacak görevli personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı eklenerek tespit edilecek.  Söz konusu bedel, yatırımcı tarafından denetim faaliyeti süresince her ayın 15’inde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılacak. Denetim faaliyeti, ilgili protokolün imzalandığı tarihte başlayacak ve işin geçici kabulünün yapıldığı tarihte sona erecek. Başlangıç ve bitiş ayları için ödenecek denetim bedeli, aylık toplam bedel üzerinden çalışılan gün sayısına göre doğru orantı yapılarak yatırımcıdan tahsil edilecek.

İADE İŞLEMİ YAPILMAYACAK

15 Mayıs 2018’den bugüne kadarki dönemde söz konusu denetim DSİ tarafından yapıldıysa denetim hizmeti bedeli yine yatırımcıdan tahsil edilecek. Söz konusu tarihten önceki dönemde denetim hizmeti verilen işlerde, bundan önce tahsil edilmiş denetim hizmet bedelleri hakkında herhangi bir mahsup veya iade işlemi yapılmayacak. Hiç ödenmeyen veya kısmen ödenen alacakların kalanı da yatırımcıdan tahsil edilecek.  Düzenlemeyle yatırımcılarla denetim faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilecek protokol taslağına ilişkin de değişiklik yapılarak, yatırımcıların karşılayacağı bedeller bu metne eklendi.

AA

İLGİLİ HABERDevletten parasını alamadığını söyleyen büyük şirket konkordato ilan ettiDevletten parasını alamadığını söyleyen büyük şirket konkordato ilan etti
Son güncelleme: 09:47 24.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more