Sözcü Plus Giriş

Emeklilik borçlanması ne kadar? Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır?

Emekli olmaya gün sayan vatandaşların akıllarındaki en büyük sorulardan biri emeklilik borçlanması. Emekli olabilmek için önemli bir detay olan emeklilik borçlanması ne kadar? Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? İşte internette sıklıkla aranan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik borçlanması hakkındaki haberimizin detayları…

13:37 -
Emeklilik borçlanması ne kadar? Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır?

Emekli olabilmek için aranan en önemli şartlardan biri de prim günlerini tamamlamak. Eksik kalan prim günlerini tamamlamanın bir yolu da emeklilik borçlanmasıdır. Peki, emeklilik borçlanması ile prim günleri nasıl ödenir? Emeklilik borçlanması ne kadar? Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? İşte emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve oldukça merak edilen emeklilik borçlanması ile ilgili haberimiz…

EMEKLİLİK BORÇLANMASI NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içinde yer alan bazı dönemle için sigortalı çalışmış olan vatandaşların toplu prim ödemesi hakkı vardır. Normal şartlarda sigortalı çalışan vatandaşların, sigortasız geçirdikleri bazı dönemleri kapsayan bu maddeye göre geriye dönük prim ödemesi yapılarak erken emeklilik şansı elde edilebilir.

Ancak bu durum emekli olabilmek için yaş sınırını bekleyenler için bir kazanç sağlamaz. Yani sigorta girişinize göre hangi yaşta emekli olacaksanız yine o yaşta emekli olursunuz. Emekli olabilmek için eksik prim günlerini tamamlamayı bekleyenler için bir avantajdır.

EMEKLİLİK BORÇLANMASI NE KADAR? EMEKLİLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Borçlanacak sürelere ait prim tutarları sigortalının veya hak sahibinin talep ettiği tarihte prim için esas alınan alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32'si oranında hesaplanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. Maddesi şu şekildedir;

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkine tıklayabilirsiniz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more