Sözcü Plus Giriş

Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Hangi sektörde olursa olsun çalışan herkesin en merak ettiği konulardan biri de geçici iş görmezlik ödeneğidir. Çeşitli sağlık sorunlarından dolayı işe gidemeyen vatandaşlar, iş yerlerine gidemedikleri bu durumlarda ücretlerinin kesilip kesilmeyeceğini ve kesilmesi halinde ne yapmaları gerektiği araştırmaktadır. Peki, geçici iş görmezlik ödeneği nedir? Hangi durumları kapsar. İşte konuyla ilgili detaylar…

Sozcu.com.tr
10:26 -
Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışan vatandaşlar çalışma şartları ile ilgili bazı konuları araştırmalar yapmaktadır. Bu konulardan biri de geçici iş görmezlik ödeneğidir. Özellikle son zamanlarda geçici iş görmezlik ödeneği hakkında yapılan araştırmaların internet üzerinde aramaları arttığı için konuya açıklık getirmek amacı ile detaylı bir haber hazırladık. Yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı iş yerlerine gidemeyen çalışanlar, çalışamadıkları bu günler için maaşlarının kesilip kesilemeyeceğini, kesilmesi halinde ise ne yapacaklarını bilmemekte. İş Kanunu bu durumlar için işçiye hangi hakları tanımıştır? Geçici iş görmezlik ödeneği nedir? Geçici iş görmezlik ödeneği hangi şartlarda alınır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK NEDİR?

Bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve anne olama hallerinde iş yeri hekiminin ya da herhangi bir sağlık kurulunun kararı ile raporlanmış ve bu raporda belirtilmiş istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline geçici iş görmezlik denmektedir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Halk arasında rapor parası, rapor ücreti, hastalık parası, istirahat parası, geçici iş göremezlik raporu parası olarak adlandırılan geçici iş görmezlik ödeneği ise iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik dolayısı ile iş yerinde istirahatlı bulunan çalışana, iş erine gitmediği günler için ödenen ücrettir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda ise geçici iş görmezlik ödeneği şu şekilde açıklanmıştır;

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, (1) geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İLGİLİ HABERSGK iş göremezlik raporu sorgulama: Rapor parası ne zaman yatar?SGK iş göremezlik raporu sorgulama: Rapor parası ne zaman yatar?
Son güncelleme: 10:27 11.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more