Sözcü Plus Giriş

Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, Geçici iş ilişkisi hangi hallerde geçersiz sayılır?

İşçinin rızası alınmak suretiyle, işveren tarafından holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka işyerinde ya da yapmakta olduğu işe benzer bir işte geçici olarak çalıştırılması ile kurulan Geçici İş İlişkisi nedir? Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, hangi hallerde geçersiz sayılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:24, 21/03/2019
Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, Geçici iş ilişkisi hangi hallerde geçersiz sayılır?

Nüfus artışı, genç işsizlik oranının artışı, kayıt dışı ekonomi gibi sorunlara çözüm için 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. Maddesi'nde yapılan değişiklikle işgücü piyasasındaki esneklik ihtiyacını gidermesi ve işsizliğin azaltılmasını amaçlayan geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, hangi hallerde geçersiz sayılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR?

Özel istihdam bürosu aracılığıyla, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile kurulan iş ilişkisidir.

6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. Maddesi'nde yapılan değişiklikle Türkiye İş Kurumu tarafından çok özel koşullarla yetkilendirilen Özel İstihdam Bürolarına “Geçici İş İlişkisi “ kurma izni verilmiştir.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NASIL KURULUR?

4857 Sayılı İş Kanununun 7'inci maddesine göre işveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi;

– Holding bünyesi içinde,
– Aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde,
– Yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla,

başka bir işverene iş görme görevini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU HALLER

Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir. Buna aykırı yapılacak işlemlerin geçersiz olacağı açıklanmaktadır.

İlginizi Çekebilirİşçinin iş sözleşmesini feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebeplerİşçinin iş sözleşmesini feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler

 

İlginizi Çekebilirİşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?İşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?
Yayınlanma Tarihi:09:22,