Sözcü Plus Giriş

Havaalanlarında altı aydan fazla bekleyen uçaklar satışa çıkarılacak

Havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, kaldırılmadıkları takdirde hurdaya ayrılarak ihale yoluyla satılacak. Bu karar çıkmadan önce uçak sahibi vatandaşların park paralarını ödediği sürece havaalanında istediği kadar kalabildiklerini söyleyen Hava- Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı sozcu.com.tr’ yaptığı açıklamada," Uçaklar park parasını ödediği sürece istediği kadar konaklıyordu." dedi.

08:26 -
Havaalanlarında altı aydan fazla bekleyen uçaklar satışa çıkarılacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmeliğe göre, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahip veya işleticilerine, yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için ise kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine bildirim yapılarak; konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesi, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması ve bütün bu işlemleri 30 gün süre verilecek.

Gerekçe belirtilmesi halinde bu süre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce 60 güne kadar uzatılabilecek.

Kaza sonucu havaalanlarında bekleyen hava araçları için Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair bir rapor düzenleyecek.

HURDAYA AYRILACAK

Kaza durumunda Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından, kaza dışındaki durumlarda ise oluşturulan ekip tarafından Türk siciline kayıtlı hava aracının itibari ya da fiilî harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya ayrılacak. Yabancı sicile kayıtlı hava aracı hakkında da Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılacak.

Hurdaya ayrılan hava araçları, ilgili havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla açık artırma usulü ile satılacak.

Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin başvuruları halinde ilgililerine iade edilecek. Bu süre içinde herhangi bir başvurunun olmaması halinde söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilecek.

REUTERS

Son güncelleme: 10:53 24.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more