Hayat sigortası nedir, çeşitleri nelerdir?

Sigorta hayat mücadelesi karşısında maddi olarak ölçülebilen risklere karşı alınabilecek bir güvencedir. Hem can hem de mal güvenliğinizi korumak adına ihtiyacınıza uygun iki farklı sigorta türü vardır. Hayat sigortası ve hayat dışı sigortalar. Peki, hayat sigortası nedir, çeşitleri nelerdir? İşte pek çok vatandaşın hakkında bilgi almak istediği konunun detayları…

Hayat sigortası nedir, çeşitleri nelerdir?

Sigorta, önceden ödenmiş olan belirli miktarlardaki primler karşılığında bir kimsenin hayatı, sağlığı ya da malları üzerinde ileride oluşabilecek ve karşılaşılabilecek zararları giderebilmek için, sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmalar karşılığında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Yaşanan herhangi bir kaza durumunda sigorta sözleşmesi gerçekleştiren şahıs tazminat almaya hak kazanacaktır. Böylelikle yaşanılan kaza ve mağduriyet karşılığında maddi bir alacağı olur. Tüm bunların yanında sigortalı da önceden belirlenen prim miktarları karşılığında sigorta şirketine ödeme yapmakla yükümlüdür. Sigorta çeşitleri genel hatlarıyla ikiye ayrılır. Hayat sigortası ve hayat dışı diğer sigortalar. Hayat sigortası adından da anlaşılabileceği gibi kişinin hayati durumu ile ilgilidir ve insanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri tüm yaşamsal tehlikeler için bir güvencedir. Tüm bunların yanında sadece hayati durumları değil kişinin yaşlılığını da güvence altına alabilmesi için hayat sigortaları iyi bir tercihtir. Peki, vatandaşların uzun araştırmalar yaptığı hayat sigortası nedir, çeşitleri nelerdir? İşte konuya ilişkin ayrıntıların yer aldığı haberimiz…

HAYAT SİGORTASI NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Birikimli Hayat Sigortası
birikimli hayat sigortası yapmış olduğunuz birikimi sizi ve herhangi bir hayati tehlike anında sevdiklerinizi koruma altına alır.

Yıllık Hayat Sigortası
Sadece ölüm teminatı sağlamaktadır ve bir sene içinde vefatınız durumunda daha önceden belirlemiş olduğunuz kişilere (lehtarlar) poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası
Bu sigorta uzun sürede başınıza gelebilecek kazalara ve risklere karşı sizi güvenceye alır.

Eğitim Sigortası
Eğitim sigortası ise sigortalının kaza veya vefat durumunda çocuğunuzun ya da çocuklarınızın eğitiminin devamlılığını karşılar.

Grup Hayat Sigortası
Aynı tüzel kişiye bağlı olarak çalışan ve en az 10 kişi kapsaması gereken grup hayat sigortası, ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigortalıya ya da yakınlarına tazminat ödenir.

Maluliyet Sigortası
Sigorta poliçesinde belirtilen kazaların oluşması durumunda kişinin sürekli sakatlığa maruz kalması hali, sigorta bedeli üzerinden tazminat bedeli almasını sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi kaza sigortası yaptıran sigortalı hiç beklenmedik bir anda meydana gelen ve ani kaza durumlarına karşı kendini güvence altına alarak, sağlıkla ilgili durumları, ölümü ve kaza hallerini kapsar. Bu durumlarda sigortalıya poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödenir.

Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası yaptıran sigortalı hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kendini güvence almış olur. Sigorta şirketinin anlaştıkları sağlık kurumlarında ve belirtilen şartlarda geçerliliği olan sağlık sigortası, sigortalının ayakta ya da yatarak olması gereken tedavi masrafları karşılar.

Özel Durum Sigortası
özel durum sigortası, yukarıda listelediğimiz herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için yaptırılır. Sigorta poliçelerinde bulunmayan hastalıklar ve kaza risklerine karşı yüksek prim ödemesine sahiptir.

Zorunlu deprem sigortası fiyatları ne kadar oldu? Dask fiyatları... İlginizi Çekebilir Zorunlu deprem sigortası fiyatları ne kadar oldu? Dask fiyatları... Part time sigorta neleri kapsar? İlginizi Çekebilir Part time sigorta neleri kapsar?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...