Sözcü Plus Giriş

İş yerini devredenlerin mevcut işçilerle ilgili sorumluluğu da devam eder mi?

Birçok çalışan, çalıştıkları iş yerinin devredilmesinden sonra hangi haklara sahip olduklarını ve bu haklardan hangi işverenin sorumlu olduğunu bilmemekte. Konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalar yapan işçiler özellikle kıdem tazminatlarını merak etmekte. Peki, iş yerini devreden işverenin iş yerinde çalıştırdığı işçilerle ilgili sorumluluğu devam eder mi? İşte ayrıntılar…

Sozcu.com.tr
10:32 -
İş yerini devredenlerin mevcut işçilerle ilgili sorumluluğu da devam eder mi?

Ekonomideki çalkantı ve döviz kurlarındaki yükseliş birçok iş yerini zor duruma sokarak, devrine neden oldu ve olmaya devam ediyor. Bu durumda iş yerlerini devreden vatandaşlar kadar, o iş yerinde çalışan işçiler de etkileniyor. Çalıştığı iş yerinin devri söz konusu olduğunda işçiler özellikle o iş yerinde biriktirmiş oldukları kıdem tazminatlarının ne olacağı hakkında bilgi almak istiyor. Bu devir esnasında çalışanların işverenden alacakları haklar kimi bağlar? İş yerini devreden işverenin iş yerinde çalıştırdığı işçilerle ilgili sorumluluğu devam eder mi? Son dönemlerde bu aramaların artmasından dolayı biz de konuyla alakalı detaylı bir bilgi hazırladık. İşte iş yeri devri ve bu devirle birlikte çalışanların hak akıbeti ile ilgili ayrıntılar…

İŞ YERİNİ DEVREDEN İŞVERENİN İŞ YERİNDE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU DEVAM EDER Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş yerinin tamamının ya da bir bölümünün devredilmesi durumunda;
“İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.”

Aynı zamanda iş yeri devrinde çalışanların içeride bulunan alacaklarına ilişkin açıklama ise Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının iş yeri devri ile ilgili yaptığı açıklamaya göre şöyle belirtilmiştir.

“İş yerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır.”

Yine iş yeri devrinden sonra kıdem tazminatları ile ilgili açıklama da 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun geçerli olan 14. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Buna göre;
“İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İş yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, iş yeri veya iş yerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren (1) iş yerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel (2) iş yeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.”

İLGİLİ HABERİş yeri devrinde kıdem tazminatından kim sorumludur?İş yeri devrinde kıdem tazminatından kim sorumludur?
Son güncelleme: 10:35 24.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more