Sözcü Plus Giriş

İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir?

İşçinin kendi işvereni dışındaki bir başka iş yerinde ihtiyaç halinde çalışması durumuna geçici iş ilişkisi denmektedir. Bu durumda çalışan geçici işçilerin merak ettiği bazı konular vardır. Geçici iş ilişkisi tam olarak nedir? İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir? İşte bu ve bunun gibi soruları içinde derlediğimiz haberimizin ayrıntıları…

Sozcu.com.tr
10:07 -
İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. maddesinde (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf) bahsedildiği geçici iş ilişkisi, kısaca işçinin kendi iş yeri bünyesinde çalışmaya devam ederken ihtiyaç halinde fiilen farklı bir iş yerinde çalışması durumu olarak tanımlanabilir. Ancak geçici iş ilişkisinde görev alan işçilerin akıllarında konuya ilişkin birçok soru bulunmaktadır. Kimler geçici iş ilişkisi kapsamında görev alabilir? Geçici iş ilişkisi tam olarak nedir? İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir? İşte tüm bu soruların cevabını vermek için derlediğimiz haberimizin ayrıntıları…

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR?

Çalışanın yazılı onayını almak koşuluyla, Özel İstihdam Bürosu tarafından aynı şirket topluluğundaki başka bir iş yerine ya da şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde yazılı sözleşme ile geçici olarak devrine geçici iş ilişkisi denmektedir.

Geçici iş ilişki tanımı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesinde ise şu şekilde tanımlanmıştır: “Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.”

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİ HANGİ HALLERDE KURULABİLİR?

Yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesinde belirtildiği gibi geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun işverenin sözleşme yaparak geçici işçi sağlaması bu hallerde gerçekleştirilebilir.

– Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,

– Mevsimlik tarım işçileri

– Ev hizmetleri

– İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

– İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

– İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

– Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, gerçekleşebilir.

İŞÇİ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA NE KADAR GÖREVLENDİRİLEBİLİR?

– Kadın işçiler için öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadardır.

– Askerlik hizmetlerinde süre sınırı olmamaktadır.

– Mevsimlik işçilerle ev hizmetleri ile gündelik işlerde çalışanlarla en fazla dört ay süreyle kurulabilir.

– Yapılan bu sözleşme toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.

– Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

– İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile iş yeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmelidir.

– Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.

İLGİLİ HABERSigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir?Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir?

 

İLGİLİ HABERMahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işe başlaması gerekir?Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işe başlaması gerekir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more