Sözcü Plus Giriş

İŞKUR teşvikleri şartları nelerdir?

İŞKUR belirli şartları taşıyan iş yerlerine değişen süre ve tutarlarda çeşitli destekler sağlamaktadır. Sağladığı bu desteklerle işsizliğin önüne geçmeye çalışan İŞKUR’un hangi şartlara göre teşvik verdiği vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, İŞKUR teşvikleri şartları nelerdir? İŞKUR hangi teşvikleri sağlamaktadır. İşte detaylar…

Sozcu.com.tr
13:41 -
İŞKUR teşvikleri şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu yani kısaca İŞKUR belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden iş yerlerinin yükünü hafifletmek için prim, vergi ya da ücret destekleri sağlamaktadır. Bu sayada iş istihdamını arttırmayı hedefleyen İŞKUR'un teşvik verebilmek için hangi şartları aradığı ise merak konusu. Peki, İŞKUR hangi teşvikleri sağlamaktadır? İŞKUR teşvikleri şartları nelerdir? İşte İŞKUR teşvikleri ile ilgili merak edilen tüm bilgileri içeren haberimizin detayları…

İŞKUR TEŞVİKLERİ NELERDİR?

İstihdamı arttırmak için, belli şartları sağlayan işsizleri işe alan iş yerleri için prim, vergi ve ücret gibi destekler sağlayan İŞKUR bu teşviklerin bir bölümünü kendisi finanse etmektedir. Bu teşviklerin uygulayıcısı ise Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.

İşte İŞKUR teşvikleri;

– Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki

– İlave İstihdam Teşviki

– İlave İstihdam Ücret Desteği

– İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik

– Asgari Ücret Desteği

işkur sözcü ile ilgili görsel sonucu

İŞKUR TEŞVİKLERİ ŞARTLARI NELERDİR?

*Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki

– Kişinin son 6 aydır işsiz olması

– Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

– Özel sektör işvereni olması

* İlave İstihdam Teşviki

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

*İlave İstihdam Ücret Desteği

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

– 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik

– İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK'ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

– İşçinin, işten ayrıldığı iş yerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Asgari Ücret Desteği

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

– Özel sektör iş yeri işverenleri,

– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu iş yeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar

İLGİLİ HABERÇalışma Bakanlığı ne kadar asgari ücret desteği veriyor?Çalışma Bakanlığı ne kadar asgari ücret desteği veriyor?
Son güncelleme: android-time 13:42 02.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more