İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?

Yıllık izin kullanımları hakkında yaşanan tereddütler kimi zaman çalışanlar ve işverenler arasında kafa karışıklıklarına yol açmaktadır. Şimdi, işveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır? Sorusunun cevabına bir göz atalım…

İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?

İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır? Merak edilen sorunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…

Yıllık ücretli izin İş Kanununda düzenlenen haklardan en önemlilerinden biridir. Yıllık izni bu kadar önemli yapan şey ise vazgeçilemez olmasıdır. Yıllık izin hakkın vazgeçilemez ve ertelenmesi mümkün değildir. Yani, İş Kanununun âmir hükmü gereğince yıllık ücretli izinler bir sonraki sene içerisinde kullandırılır. Yani izne hak kazanılan senenin izni takip eden sene içinde kullandırılmak zorundadır. Bir sonraki seneye bile devredilemez. Yıllık izne hak kazanmak için ön şart, o iş yerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olmaktır.

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık ücretli iznin, 4857 sayılı Kanunun 53. maddesinde gösterilen süreler içerisinde işveren tarafından sürekli bir şekilde kullandırılması zorunludur.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

– 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden,
– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
– 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden
az olamaz. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün arttırılarak uygulanır.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

işçi işveren sözcü ile ilgili görsel sonucu

İŞVEREN YILLIK İZİN KAYDI TUTMAK ZORUNDADIR

İşverenin işyerinde çalışan tüm işçilerin yıllık izinlerini gösterir bir kayıt tutma zorunluluğu vardır. Bu kayıtlar yıllık izin defteri şeklinde düzenlenebileceği gibi kartoteks biçiminde de tutulabilir.

Konu ile ilgili olarak 03 Mart 2004 Tarihli Resmi Gazete'nin 25391 sayılı yönetmeliğinin dördüncü bölüm Madde 20'de detaylar şu şekilde verilmektedir;

“— I·s¸veren; çalıs¸tırdıgˆı is¸çilerin izin durumlarını gösteren, örnegˆi bu Yönetmeligˆe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. I·s¸veren, her is¸çinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyecegˆi izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.”

Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi? İlginizi Çekebilir Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi?