Sözcü Plus Giriş

İtfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak! Senir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı detayları…

Zabıta ya da itfaiye eri olmak için boş kadro bekleyenlerin dikkatini çekecek bir ilan Basın İlan Kurumu tarafından yayınlandı. Senir Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru ve itfaiye eri alınacak. İşte başvuru detayları...

08:52 -
İtfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak! Senir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı detayları…

İtfaiye eri ve zabıta alımı ilanının yayınlanmasıyla başvuruların nasıl yapılacağına detaylar merak konusu oldu. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 4 – 8 Mart 2019 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilecekler. İşte ilana dair ayrıntılar…

İTFAİYE ERİ VE ZABITA ALIMI İLAN SAYFASI

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g)Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more