İzmir BB 107 adet daire satacak! İzmir daire satışı ihale başvuru şartları…

Basın İlan Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 107 adet daireyi ihaleyle satacak. İlgili ilanın başvuru şartları ve detayları haberimizde...

İzmir BB 107 adet daire satacak! İzmir daire satışı ihale başvuru şartları…

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyle 107 adet daire satılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (Artırma) usulü ile 30 Mayıs 2019 tarihinde saat:14:00’te her bir bağımsız bölüm için 5’er dakika ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında yapılacak. Başvuru detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz…

İZMİR BB 107 DAİRE İHALESİ DETAYLARI

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLER İÇİN ŞARTLAR

A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi.
B) Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
C) Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
D) Mesken Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi,
E) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
F) Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.