Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa sonuç nasıl gerçekleşir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre, işe iade davasını kazanan işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunur. Peki, mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa sonuç nasıl gerçekleşir? İşte cevabı...

Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa sonuç nasıl gerçekleşir?

İşe iade davası seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Yasada belirtilen bu sürelerin uzayabilme olasılıkları her zaman olasılıklar dahilindedir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. Maddesine göre, işe iade davasını kazanan işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunur. İşçi bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa işverenin feshi geçerli bir feshe dönüşür ve işe başlatılmaması durumunda kendisine ödenecek olan tazminatlara da hak kazanamaz.

İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAMASININ SONUÇLARI

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur (4857/21. md). Burada sözü edilen ücretin çıplak ücret olduğu, yani giydirilmiş ücret olarak anlaşılmaması gerektiği görüşü öğreti de taraftar bulmuştur. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler (4857/21. md).

İşe iade haklarından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir? İlginizi Çekebilir İşe iade haklarından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ YERE FESHEDİLİRSE İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?Avukat M. Onur Kaykayoğlu cevaplıyor; İşveren, iş sözleşmesini haksız yere feshetti işçinin hakları nelerdir?

İşe iade davası nedir? İşe iade davası süresi ne kadardır? İlginizi Çekebilir İşe iade davası nedir? İşe iade davası süresi ne kadardır?