Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku Mart’ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artışla 119,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku Mart’ta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mart dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artışla 119,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,2 oranında artarak 56,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2018 YIL SONUNA GÖRE AZALDI

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,1 oranında artarak 19,4 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 oranında artışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artışla 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında artarak 41,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artarak 24,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,9 oranında artarak 89,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4 oranında azalarak 46,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,3 oranında artarak 71,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 22,2 oranında azalışla 2019 Mart sonu itibarıyla 77 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 949 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 29,6'sı euro, yüzde 14,7'si TL ve yüzde 5,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. 2019 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 3,3, özel sektörün ise yüzde 77,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

İHA