Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunu açıkladı

Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli  kredi borcunun Mart ayında 210,2 milyar dolar olduğunu bildirdi. Buna göre mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi  borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli  kredi borcu 127 milyon ABD doları olarak arttı. 

Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunu açıkladı

Merkez Bankası açıkladı! Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mart’ta 210,2 milyar dolar oldu.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi  borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli  kredi borcunun 127 milyon ABD doları artarak 210,2 milyar ABD doları,  kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar ABD  doları azalarak 12,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği  gözlenmektedir.

TAHVİL STOKU 714 MİLYON DOLAR ARTTI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi  biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar ABD doları azaldığı, tahvil  ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,3 milyar ABD doları artışla  30,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı  dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 714  milyon ABD doları artarak 5,0 milyar ABD doları seviyesinde  gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların  kredi biçimindeki borçlanmalarının 628 milyon ABD doları azaldığı,  tahvil stokunun ise 970 milyon ABD doları artarak 7,4 milyar ABD  doları  seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi  biçimindeki borçlanmaları 2,0 milyar ABD doları azalışla 7,4 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki  borçlanmaları ise 348 milyon ABD doları azalışla 3,0 milyar ABD doları  düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara  olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar ABD doları azalarak 142,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli  kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan  borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar ABD doları azalarak 11,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği  gözlenmektedir.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 60,9’U ABD DOLARI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,2 milyar ABD doları  tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,9’unun ABD doları, %  33,7'sinin Euro, % 4,1'inin Türk lirası ve % 1,3'ünün ise diğer döviz  cinslerinden oluştuğu ve 12,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa  vadeli kredi borcunun ise %43,2'sinin ABD doları, %35,5'inin Euro,  %20,9'unun Türk lirası ve % 0,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu  görülmektedir.

KREDİ BORCUNUN YÜZDE 48,9’U FİNANSAL KURULUŞLARIN

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 210,2 milyar  ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 48,9'unu  finansal kuruluşların, % 51,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların  borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 12,1 milyar ABD doları tutarındaki  kısa vadeli toplam kredi borcunun % 70,8'ini finansal kuruluşların, %  29,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu  itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde  gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar  ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”