Merkez’den Şubat ayı bilançosu

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 100.1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez’den Şubat ayı bilançosu

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.7 artarak 77.6 milyar ABD doları olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 oranında artarak 21 milyar ABD doları oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5.6 oranında arttı. 13.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu tutarın 9.1 milyar ABD doları anapara, 4.6 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2.7 milyar ABD doları bir ay, 2.5 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,5 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmakta. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4.1 azalarak 31.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşiyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...