Sözcü Plus Giriş

Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Mevsimlik iş, yıllın belli dönemlerinde sınırlı süreler ile yapılan iş demektir. Türkiye’de iklim ve yetişen ürünler bağlamında bazı bölgelerde mevsimlik işler yapılmaktadır. Şimdi, mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır? Sorusunun cevabına bir göz atalım…

08:32 -
Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

İş Kanunun göre yıllık ücretli izin kazanmanın ön şartı işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaktır. Peki, mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır? İşte merak edilen sorunun cevabı…

MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKI VAR MIDIR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53/3. maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bir başka deyişle, mevsimlik işçi, 4857 sayılı Kanun'un yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Hemen belirtmek gerekir ki, 53/3. maddedeki kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin hükümler düzenlenebilir ve mevsimlik işçiler için yıllık izin hakkı tanınabilir.
mevsimlik-isci-aa

YILLIK İZİN İÇİN EN AZ BİR YIL ÇALIŞMA GEREKLİ

İş Kanunun göre yıllık ücretli izin kazanmanın ön şartı işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaktır. Bu süreye deneme süreleri de dahildir. O halde görünürde, çalışmaları her zaman bir yılın altında olan geçici işçiler ile mevsimlik işçilerin yıllık izne hak kazanamaması gerekir.

Yargıtay içtihatları geçici işçi ile mevsimlik işçinin lehine sonuçlanmıştır. Buna göre;

Yargıtay'ın 2013/22-170 E. ve 2013/1571 K. numaralı kararında “Dairemizin istikrar kazanmış bulunan kararlarında da çalışmanın 11 ayın üzerine çıktığı hallerde mevsimlik iş ilişkisinin dışına çıkıldığı kabul edilmiş ve daha sonraki çalışmalar için yıllık izin hakkının doğduğu SONUCUNA VARILMIŞTIR. Nitekim, YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun 30.11.2011 gün ve E:2011/9-596 ve K:2011/725 sayılı kararı da AYNI DOĞRULTUDADIR.” denilerek bu konuda İş Kanununda farklı bir içtihat oluşturulmuştur.

Yargıtay'ın içtihatları göz önüne alındığında; bir işçinin yıllık izne hak kazanması için bir yıldır çalışıyor olma şartı yerine en az 11 aydır çalışıyor olması şartının aranması gerekmektedir. İşçi, bir yılda yaptığı 11 ayın üzerindeki her çalışma için yıllık izne hak kazanacaktır.

Sonuç olarak; geçici işçinin ya da mevsimlik işçinin 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemde yaptığı çalışma 11 ayı aştığında işçi yıllık ücretli izne hak kazanabilir, aksi takdirde hak kazanamaz.

İLGİLİ HABERMazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi?Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi?İLGİLİ HABERİşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır?İşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır?
Son güncelleme: android-time 08:33 09.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more