PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT sözleşmeli personel başvuru şartları belli oldu

PTT'nin personel alımı konusunda Resmi Gazete’de yönetmelik yayımlamasının ardından vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Yayımlanan PTT yönetmeliğinde personel alımı, başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi esaslara yer verildi. Peki, PTT personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT sözleşmeli personel başvuru şartları belli oldu

Türkiye’nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. Yönetmelik değişikliği ardından kurumda çalışmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YÖNETMELİĞİ

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT sözleşmeli personel alımına hakkında başvuru tarihleri açıklanmadı. Fakat yönetmeliğin yayınlanması ile alımın yakın zaman gerçekleştirilmesi bekleniyor. PTT personel alımına dair gelişme ve açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...