Sanal icra dairesi uygulaması geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisine göre, icra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanacak, yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

Sanal icra dairesi uygulaması geliyor

Yargı Reformu Stratejisinin “Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi Etkinliğinin Artırılması” amacı çerçevesinde, icra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecek.

İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanacak, yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde, adalet müfettişlerinin denetim ve gözetiminde faaliyet göstermek üzere icra ve iflas sistemi meslek mensuplarının yer aldığı bir denetim grubu oluşturulacak, lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesiyle yedieminlik müessesesi ıslah edilecek.

Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak. Bu amaçla da icra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanının kaldırılması suretiyle takip masrafları, satış süreci hızlandırılarak muhafaza ücreti ve diğer masraflar azaltılacak. İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecek.

Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacak.

İDARİ YARGILAMA SADELEŞTİRİLECEK

İdari yargılama usulünün sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması sağlanacak. İdari uyuşmazlıklara ilişkin grup davalarda, pilot dava uygulamasına geçilecek.

İdari yargıda gerekçeli karar yazılmasına süre getirilecek, tek hakimle görülen dosyaların kapsamı genişletilecek.

Bazı uyuşmazlıklarda tanık dinlenebilmesi sağlanacak, dosyanın tekemmül sürecinde bazı usulle ilgili işlemlerin sadeleştirilmesi suretiyle daha hızlı karar verilmesinin önü açılacak.

Yargı Reformu Stratejisinin “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması” amacı kapsamında, ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolları geliştirilecek.

Uzlaştırma öngören hükümlerin kapsamı genişletilecek, suça sürüklenen çocuklara özgü uzlaştırma modeli oluşturulacak. Uzlaştırma bürolarının kapasiteleri artırılacak, uzlaşmanın önemine ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak.

Aynı şekilde hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacak. Mahkemeyle bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek. Mahkeme temelli aile arabuluculuğu uygulaması getirilecek.

Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru, dava şartı olacak. Bazı uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacak. Tensip zaptıyla taraflar, sulhe hazırlık işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilecek.

Sulh yoluyla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması halinde, nispi karar ve ilam harcı yerine
maktu harç alınacak.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenli etki analizleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Danışma Kurulu” oluşturulacak.

Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda, sulh müessesesi etkili uygulanacak. İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine başvuru zorunluluğu getirilecek.

İdare bünyesindeki sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak, uygulama ve içtihatların gözetilmesi suretiyle idare aleyhine sonuçlanabilecek davalardan vazgeçme, feragat ve kanun yoluna başvurulmaması hususlarındaki uygulama geliştirilecek.

AA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...