Sözcü Plus Giriş

Sayıştay İstanbul’la ilgili 60 bulgu tespit etti, usulsüzlük yok kamu zararı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinin incelendiği 2017 Sayıştay raporunda İBB'ye ilişkin 60 bulgu tespit edildi. Bulgular arasında Yerebatan Sarnıcı'nın kanuna aykırı şekilde ihale edilmesi, reklam vergisi alınmaması, ecrimisil tahsilat oranlarının düşük olması, İBB şirketlerine işletme hakkı devredilen taşınmazların üçüncü kişilere ihalesiz verilmesi gibi hususlar yer aldı fakat bu hususlar resmi olarak usulsüzlük veya kamu zararı olarak değerlendirilmedi.

Sozcu.com.tr
14:14 -
Sayıştay İstanbul’la ilgili 60 bulgu tespit etti, usulsüzlük yok kamu zararı yok

Kuruluşun 157. yılını kutlayan bu topraklarda hesap verilebilirliğin en önemli kurumlarından biri olan Sayıştay bugün İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı bir açıklama yaptı. Kurum açıklamasında İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım ile buluştuğu ortak yayında Sayıştay raporuna atıfta bulunarak kamu zararı ve usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum İBB’de hiçbir usulsüzlük ve kamu zararı tespit edilmediğini söyledi.

Varlık sebebi kamunun harcanan paralarını takip etmek olan Sayıştay açıklamasının bir bölümünde şu ifadeyi kullandı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ ve İETT'nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi “usulsüzlük” veya “kamu zararı” sonucunu doğuran işlemler değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan Raporlarda yer alan hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen “kamu zararı” veya “usulsüzlük” unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.” Sayıştay açıklamasında ortak yayında İmamoğlu'nun dile getirdiği hususların teknik olarak ‘kamu zararı' veya ‘usulsüzlük' tanımına girmediğini açıklıyor.

 

60 BULGU VAR

Peki ya Sayıştay 2017 yılı İBB faaliyetlerini inceliği ve 2018 yılının ekim ayında yayımlanan Sayıştay raporunda belediyede ne gibi sıkıntılar (bulgu) görüyor:

2017 yılında Sayıştay, İBB ile ilgili olarak tam 60 ‘bulgu'ya raporunda yer veriyor. Söz konusu bulgular ya ihalesiz verilen işleri, ilan ve reklam vergisi alınmamasını, İBB mülklerinden kira alınmamasını, hizmet alımlarında hatalı maliyet hesaplanmasını, çevre ve temizlik vergisi paylarının mevzuatın öngörüldüğü şekilde aktarılmamasını kapsıyor.

İşte Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini incelediği ve sonucunda tespit ettiği bulgulardan bazıları:

BULGU 1: Her Yıl Güncellenmesi Gereken Kesin Teminat Tutarlarının Güncellenmemesi

BULGU 2: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kapsamında Elde Edilen Gelirlerin İzlendiği Hesaplardan Belediye'nin Genel Hesaplarına Para Aktarılması ve İlçe Belediyelerince Tahsil Edilmesi Gereken Tutarların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi.

BULGU 3: Ana Arterler Üzerinde Bulunan Alışveriş Merkezlerinde Yer Alan İşyerlerinden İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması

BULGU 4: Ataşehir ve Bayrampaşa Hallerinde Bulunan İşyerlerinden Alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

BULGU 5: Bazı Hizmet Alım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması

BULGU 6: Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığı Kullandırılması ve Ecrimisil Tahsilatlarının Düşük Olması

BULGU 7: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Belirlenen Ücret Tarifelerinde Başkanlık Makamına İndirim Yapma Yetkisi Verilmesi

BULGU 9: Büyükşehir Belediyesine Bırakılan Yerlerden Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatı Yapılmaması

BULGU 16: Kesinleşmiş Sayıştay İlamlarının İnfazının Yerine Getirilmemesi

BULGU 18: Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabında İzlenmemesi

BULGU 19: Plajların İşletilmesinden Kaynaklı Büyükşehir Belediyesine Aktarılması Gereken Tutarların Hesaplanmasında Sadece Plaj Giriş Ücretlerinin Dikkate Alınması

BULGU 21: Otopark Alanları ve Toplu Ulaşım Hizmet Alanlarında Yer Alan Reklam Ünitelerinin İşletmesinin İştiraklere Verilmesi

BULGU 29: Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı Olmaksızın İlçe Belediyelerince İşletilen Otoparkların Bulunması

BULGU 30: Büyükşehir Belediye Şirketlerine İşletme Hakkı Devredilen Taşınmazların Şirket Tarafından Üçüncü Kişilere İhalesiz Devredilmesi

BULGU 31: Büyükşehir Belediyesi Tarafından İlçe Belediyelerine Yapılan Yardımların İhale Yapılmaksızın Büyükşehir Belediye Şirketlerinden Temin Edilmesi

BULGU 32: Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yer Almasına Karşın İlçe Belediyeleri Tarafından Yol Üstü Otopark İşletmeciliği Yapılması

BULGU 34: Denetim Kartına Sahip Kişilerin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Faydalandırılması

BULGU 35: Elektrik Dağıtım Şirketlerine Mevzuata Aykırı Olarak Taşınmaz Tahsisi Yapılması

BULGU 37: Harem Otogarının Mevzuata Aykırı Olarak Üsküdar Belediyesi Tarafından İşletilmesi

BULGU 41: İstanbul'un Ana Arterleri Üzerinde Bulunan LED Ekranların İhale Yapılmaksızın Ecrimisil Karşılığında Kültür A.Ş'ye Kullandırılması

BULGU 42: İstanbulkart ile Yapılan Sosyal Yardımlarda Hatalı Uygulamaların Bulunması

BULGU 50: Mevzuattaki Şartları Taşımayan Personelin Şirket Yönetim Kurullarında Görevlendirilmesi

BULGU 51: Otoparklara İlişkin Belirlenen Ücret Tarifesinde Ücretsiz Kullanım Hakkı Tanınması

BULGU 59: Yerebatan Sarnıcı'nın İhale Mevzuatına Aykırı Bir Şekilde Kiralanması ve İhale Yapılmaksızın Kiralamanın Devam Etmesi

Son güncelleme: 14:27 18.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more