Sözcü Plus Giriş

SGK borçlanma hesaplaması nasıl yapılır?

Sigortalılar, emekli olabilmeleri için gerekli şartlardan biri olan prim günlerinde eksiklik var ise bu durumda borçlanarak emekli olup olamayacaklarını araştırmaktadırlar. Geriye dönük eksik günlerin borçlanması yapılarak emekli olmak mümkün. Peki, SGK borçlanma hesaplama nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili detayların yer aldığı haberimiz…

Sozcu.com.tr
10:19 -
SGK borçlanma hesaplaması nasıl yapılır?

Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlar, en genel haliyle sigortalılık süresi, prim günleri ve yaş sınırıdır. Bu şartlardan diğer ikisini tamamlamış ancak prim günlerinde eksiklik olan çalışanlar borçlanma yaparak emekli olup olamayacaklarının araştırmasını sık sık yapmaktadır. Peki, borçlanma yaparak prim tamamlamak ve emekli olmak mümkün müdür? Evet. Sigortalılar eksik prim günlerini geriye dönük borçlanma ile tamamlayabilir ve bu şekilde emekli olabilir. Ancak geriye dönük SGK borçlanması ya da emeklilik borçlanması belli başlı şartlarda yapılabilir. Kadın ve erkeklerde farklılık gösteren bu şartlar ve borç hesaplaması son günlerde vatandaşlar tarafından sık sık aranmaktadır. Peki, emeklilik borçlanması nedir? SGK borçlanma hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik borçlanması şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detayların yer aldığı haberimiz…

SGK BORÇLANMA NEDİR?

SGK borçlanması ya da geriye dönük emeklilik borçlanması, sigortalının geçmişteki prim borçlarını ifade eder. Emeklilik yaşını etkilemeyen bu borçlanma, prim günlerinde eksiklik olan bazı sigortalıların ödeme yaparak bu farkı kapatması anlamına gelmektedir.

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

SGK BORÇLANMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik, doğum ya da yurt dışı çalışma süreleri için yapılabilecek emeklilik borçlanmasının tümü asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre Asgari ücrete göre bir günlük asgari tutar borçlanması 21,6 TL olarak belirlenmektedir.

-540 gün askerlik borçlanması 11 Bin 691 TL,
-3 Çocuk için 2 bin TL,
-160 gün doğum borçlanması için 46 Bin 764 TL,
-5 bin gün yurt dışı borçlanması için 108 Bin 250 TL geri ödeme ile emekli olunabilir.

İLGİLİ HABERSGK prim sorgulama nasıl yapılır?SGK prim sorgulama nasıl yapılır? İLGİLİ HABERSGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?
Son güncelleme: 10:20 09.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more