Sözcü Plus Giriş

Şirketlere VERBİS uyarısı

Av. Emrah Altunç, kurum ve işletmelere Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olma zorunluluğunu hatırlatarak, "Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar kayıt olmayanlara Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen idari para cezası uygulanacak" uyarısında bulundu.

15:27 -
Şirketlere VERBİS uyarısı

On binlerce kurumu ilgilendiren VERBİS kaydı ile ilgili açıklama yapan Altunç, 3 yıl önce yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa'da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığını anımsattı.

Altunç, veri işlemenin hukuka uygunluğunu denetleyebilmek, verilerin çalınması ve başkalarının eline geçmesi halinde veri sahibinin tedbir alabilmesi gibi amaçlarla faaliyetleri gereği kişisel verileri işlemek durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerini kayıt altında tutmak üzere KVKK nezdinde VERBİS oluşturulmuş ve Türkiye'de yerleşik olan olmayan gerçek ve tüzel kişilerin ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşların bu kayıt sistemine kaydolması yasal zorunluluk haline gelmiştir.” bilgilerini verdi.

BELİRLENEN SON TARİH 31 ARALIK

Kişilerin rızasıyla ve çeşitli amaçlarla elde edilen kişisel verilerin, bunu korumakla ve amaç hasıl olduğunda yok etmekle yükümlü olan veri sorumluları tarafından korunmasının, bu süreç içinde verilerin başkaları tarafından ele geçirilmesine mani olmanın önemine dikkati çeken Altunç, şöyle konuştu:

Veri Sorumlularının işledikleri kişisel verilerin herhangi bir şekilde sızması, başkalarının eline geçmesi halinde bunu yasal süresi içinde kişisel verileri koruma kuruluna bildirmeleri ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Kişisel verileri kaydeden kamu veya özel kuruluşların kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri sorumluları siciline (VERBİS) kaydolmasından amaçlanan da budur.

Nitekim 3 Eylül 2019 tarihinde 2019/265 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31 Aralık’a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihe kadar kayıt olmayanlara KVKK tarafından 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen idari para cezası uygulanacaktır. Sicile kaydolma zorunluluğu bakımından kamu kurumları için belirlenen son tarih ise 30 Haziran 2020’dir.

Kanuna göre veri sorumlusunun, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğini anlatan Altunç, “Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Örneğin, çalışanlarının bordro, özgeçmiş ve özlük dosyasını bulunduran bir şirket ya da müşterilerinin T.C vatandaşlık numarası, isim-soyisim, hesap numarası ve diğer verilerini  kaydeden bir banka yahut e-ticaret şirketi gibi kurumlar olabilir” bilgilerini verdi.

Son güncelleme: 15:28 24.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more