Sözcü Plus Giriş

Tecil faiz oranı yüzde 15’e düşürüldü

Devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi olan ve yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi bugünden itibaren yüzde 15'e indirildi. Tecil faiz oranı ekim ayında yüzde 22'den yüzde 19'a düşürülmüştü.

09:48 -
Tecil faiz oranı yüzde 15’e düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 15 olarak belirlendi.

Bundan böyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bugüne kadarki süre için geçerli oranda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanması gerekiyor.

ERTELENEN ALACAKLAR İÇİN HESAPLAMA

Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bugüne kadar geçen süre için geçerli oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Diğer taraftan söz konusu kanunun ilgili maddesine göre belirlenen tecil faizinin, belirli yüzdesi esas alınarak ertelenen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğdeki oran ve esaslar dikkate alınarak tespit edilecek.

Tecil faizi, Tahsilat Genel Tebliği’nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak. (AA)

TECİL FAİZİ NEDİR?
Tecil faizi kamu borcu için yapılan erteleme işlemlerinde hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen faizdir. Yani devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizidir.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more