Sözcü Plus Giriş

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başlıyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulama esasları belirlendi. Amaç yüksek teknolojili ürün üretimini sağlamak. Desteklenmesine karar verilen projeler çeşitli aşamaları geçtikten sonra en son Cumhurbaşkanı onayına sunulacak.

09:09 -
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın uygulama esaslarını belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğde, Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

KOMİTE OLUŞTURULACAK

Program çerçevesinde destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere bir komite oluşturulacak. Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB ve TÜBİTAK’tan bir üye olmak üzere beş üyeden oluşacak.

UÇTAN UÇA DESTEK VERİLECEK

Program kapsamında tanımlanan destekler, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak. Amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacak. Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından beş kişilik proje komisyonları oluşturulacak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEK UNSURLARI

Tebliğde, programın işleyişine yönelik açıklamalar da yer alıyor. Buna göre, Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Bakanlık, öncelikli ürün listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacak.

Yatırımcı firmanın temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından belirlenecek. Temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecek. Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunlu olacak.

CUMHURBAŞKANI ONAYLAYACAK

Desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, ilgili karar hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecek.

Gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

REUTERS

Son güncelleme: 09:12 18.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more