Sözcü Plus Giriş

Türkiye’de yenilikçi girişimlerin oranı azaldı!

TÜİK Türkiye'deki girişimcilerin yenilik faaliyetinde bulunma oranlarını açıkladı. 2016 yılında yenilik faaliyetinde bulunan girişimcilerin oranı yüzde 61.5 iken bu oran 2018 yılına geldiğimizde yüzde 36 oldu. Buna göre girişimcilerin yenilik faaliyetinde bulunma oranı 25 puan geriledi.

Sozcu.com.tr
11:47 -
Türkiye’de yenilikçi girişimlerin oranı azaldı!

TÜİK’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre; 2016-2018 yıllarında çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %36’sı yenilik faaliyetinde bulunurken bu oran 2014 ve 2016 yıllarında yüzde 61.5 olmuştu. Geriye dönüp baktığımızda yenilik faaliyetinde bulunanların oranı 25 puan bir azalma söz konusu diyebiliriz.

2014-2016 yıllarını kapsayan dönemde sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı %64,5 iken; hizmet sektöründe bu oran %57,7 olmuştu. 2018 yılına geldiğimizde bu rakamlar yönünü aşağı çevirdi ve sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39, hizmet sektöründe ise yüzde 32,4 oldu.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %33,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %43,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %58,2’si piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sundu veya iş süreci uyguladı. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %39 iken; hizmet sektöründe bu oran %32,4 oldu.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 60’I ÜRÜNLERİNİ RAKİPLERİNDEN ÖNCE PAZARA SUNDU

Girişimlerin %20,9’u ürün yeniliğinde bulundu. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %82, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,1 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %82,8’inin girişim için yeni olduğu, %60,1’inin ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

 

Girişimlerin %29’u temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %79,6 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %65,4 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %65 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

YENİLİK FAALİYETİNDE BULUNAN HER 3 GİRİŞİMDEN BİRİ FİNANSAL DESTEK ALDI

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %34,6’sı finansal destek aldı. Bu girişimlerin %94,1’ine merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.) ve %11’ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı %3,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise %5,6 olarak hesaplandı.

YENİLİK FAALİYETİNDE BULUNAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 28,4’Ü İŞBİRLİĞİ YAPTI

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %28,4’ü diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. Bu girişimlerin %61,5’i Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde işbirliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı %68,8 oldu.

Yenilik faaliyetinde işbirliği yapan girişimlerin %59,9’u yurt içinde, %25,5’i Avrupa ülkelerinde ve %21,3’ü diğer ülkelerde işbirliğine gitti.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejilerde ilk sırada %74,6 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etmeye odaklanma yer aldı. Bunu %74,2 ile yüksek kalite, %66,8 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma takip etti.

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %39,9’unun ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %24,7 ile patent başvurusu, %19,7 ile ticari sır kullanımı, %13,7 ile faydalı model başvurusu, %10,4 ile telif hakkı başvurusu ve %9,5 ile endüstriyel tasarım tescili takip etti.

YÜKSEK MALİYETLER EN BÜYÜK ENGEL OLDU

Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimler, 2016-2018 yılları arasında yenilik faaliyetlerine başlama kararını ya da yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında %52,7 ile yüksek maliyetlerin geldiğini belirtti. Bu faktörü %32,9 ile güçlü pazar rekabeti ve %29 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

Son güncelleme: 11:57 25.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more