Üniversite hastaneleri ölüm döşeğinde

Sayıştay, döner sermayeyle ayakta kalmaya çalışan üniversite hastanelerinin içler acısı durumda olduğunu açıkladı. Mali çıkmaza sürüklenen hastanelerin iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Üniversite hastaneleri ölüm döşeğinde

Sayıştay, döner sermayeyle ayakta kalmaya çalışan üniversite hastanelerinin içler acısı durumda olduğunu gözler önüne serdi. Sayıştay'ın raporunda mali kriz yaşayan birçok üniversite hastanesinin, hastalara hizmet veremeyecek duruma geldiği belirtildi ve acil önlem istendi.

Üniversite hastanelerinin döner sermaye işletmelerinin gelirleriyle giderlerini karşılayamadıkları, borçlarını ödemekte güçlük çektikleri ve mali yapılarındaki bozukluk nedeniyle hizmet üretmekte sorunlar yaşadıkları tespit edildi.

MALİYETLER ARTIYOR AMA…

Sayıştay raporunda yer alan tespitlere göre, üniversite hastanelerinin yaşadıkları çıkmaz nedenleri arasında hastane işletme maliyetinde yıllar itibarıyla artış olmasına karşılık Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan birim fiyatların değişmemesi gösterildi.

Ayrıca, hizmetle doğrudan ilgili olmayan personel ödemeleri ve cari giderlerin döner sermaye işletmesinden karşılanması, nakit yetersizliği nedeniyle tedarikçilere ödemelerin zamanında yapılamamasının artan satın alma maliyetlerinin üniversite hastanelerini zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Raporda bakılan hasta sayısının artması ve yeni maliyet kalemlerinin (tıbbi atık imhası, hasta veya yatak başı standartları vb.) ortaya çıkması, döner sermaye işletmesi zarar etmesine rağmen katkı payı ödemelerinde kısıntının bu kuruluşları zor durumda bıraktığı belirtildi.

KDV YÜKÜ KURUMLARIN ÜZERİNDE

Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlayacak bir çatı kuruluş olmadığından her üniversite hastanesinin birbirinden bağımsız olarak faaliyet göstermesi sonucu mali yapıya ilişkin sorunların bütüncül bir şekilde analiz edilemediği görüşüne de yer verilen raporda işletme gelirlerinin SGK'ya bağımlı olmasının da sorun yarattığı vurgulandı.

Sayıştay raporunda Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, hastanenin kısmi istisnalı olması nedeniyle satın alınan tüm mallar ve hizmetler için tedarikçilere KDV ödenmesi, ödenen KDV'nin son kullanıcısı hastaneler olduğundan mali yükün kurumların üzerine kalması bu hastaneleri sıkıntıya düşüren nedenler arasında sayıldı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...