Sözcü Plus Giriş

Vergide esnaf muaflığı ne anlama geliyor? Esnaf muaflığı sınırı nedir?

Vatandaşların ticari faaliyetlerinden ötürü elde ettikleri kazançları, yaptıkları işin durumuna göre gerçek usulde ya da basit usulde vergiye tabi tutulur. Peki, vergide esnaf muaflığı ne anlama geliyor? Esnaf muaflığı sınırı nedir? Ticari işle uğraşan birçok kişi vergilendirme ile ilgili konuları merak ediyor. İşte merak edilenlerin cevapları…

13:54 -
Vergide esnaf muaflığı ne anlama geliyor? Esnaf muaflığı sınırı nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin yıl içinde kazandıkları gelirler işin mahiyetine göre gerçek usulde ya da basit usulde vergiye tabi tutulur. Ancak ticari faaliyetlerinin kapsamı yine Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. Maddesinde belirtildiği gibi Esnaf muaflığı şartlarına dairse, bu kişiler vergiden muaf tutuluyor. Peki, bu durumda vergide esnaf muaflığı ne anlama geliyor? Esnaf muaflığı sınırı nedir? Ticari işlerle uğraşan binlerce vatandaşın merak ettiği konu hakkında detaylı olarak hazırladığımız haberimize göz atarak aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. İşte detaylar…

VERGİDE ESNAF MUAFLIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler yıllık kazançlarına göre gelir vergisi ödemekle yükümlülerdir. (Kanun hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için mevzuata http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf linkinden bakabilirsiniz.)

*Gelir Vergisi ödemekle yükümlü, gelire giren kazanç ve iratlar;

– Ticarî kazançlar,

– Ziraî kazançlar,

– Ücretler,

– Serbest meslek kazançları,

– Gayrimenkul sermaye iratları,

– Menkul sermaye iratları,

– Diğer kazanç ve iratlar şeklinde belirlenmiştir. Sayılan bu kazançlar aksi bir hüküm olmadığı sürece vergiye tabidir.

Ancak yine 193 sayılı Gelir Vergisi 9. Maddesinde vergide esnaf muaflığı ortaya konmuştur. Vergide esnaf muaflığı çeşitli gerekçelerle gelir vergisinden muaf tutulan ticaret ve sanat erbaplarını kapsamaktadır.

ESNAF MUAFLIĞI SINIRI NEDİR?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ticaret ve sanat erbabının gelir vergisinden muaf olması için gerekli şartlar şu şekilde belirtilmiştir.

– Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler.

– Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı.

– Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47. maddede yazılı şartları haiz bulunanlar.

– Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar.

– Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler.

– Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar.

– Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir iş yeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar.

– Bu Kanunun 47. maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.

İLGİLİ HABERVergi dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?Vergi dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İLGİLİ HABERVergi borcu nasıl sorgulanır?Vergi borcu nasıl sorgulanır?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more