Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi?

Çalışanların en temel haklarından biri olan yıllık izin nedir? Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi?

Yıllık izin nedir? Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi? İşte bilinmesi gerekenler…

YILLIK İZİN NEDİR?

Yıllık izin ya da kanundaki adıyla yıllık ücretli izin, işçinin en temel haklarından biridir. Bir hak olmasının yanında, kanunla korunan, işveren tarafından işçiden alınması ya da işçi tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türüdür.

Anayasanın 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bu en az bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı gündür.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, işçilerin kıdemine (hizmet süresi) göre belirlenmektedir.

Buna göre kıdemi;

– Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olan işçilere on dört günden,
– Beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçilere yirmi günden,
– On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olan işçilere yirmi altı günden az olmamak üzere yıllık ücretli izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri veya işyeri iç yönetmelikleri ile artırılabilmesi mümkündür.

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİNİN SİGORTA PRİMLERİ İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENİR Mİ?

Tüm primler yıllık izin süresi içinde de ödenmek zorundadır.

İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır? İlginizi Çekebilir İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir? İlginizi Çekebilir Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?