Sözcü Plus Giriş

Yıllık ücretli izin kullanılırken başka işte çalışılabilir mi?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Peki, yıllık ücretli izin kullanılırken başka işte çalışılabilir mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:52, 19/03/2019
Yıllık ücretli izin kullanılırken başka işte çalışılabilir mi?

Yıllık izinlerle ilgili merak edilenlerden biri de işçinin yıllık ücretli iznini kullanırken başka bir işte çalışıp çalışamayacağıdır. İşte bilinmesi gerekenler…

Dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup; Anayasanın 50. Maddesinde “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır ve ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” denilerek güvence altına alınmıştır. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

YILLIK İZİN KULLANILIRKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞILAMAZ

Yıllık izin alan işçi izin süresince başka bir işte de çalışamaz. 4857 Sayılı İş Kanununun 58. Maddesine göre ‘‘ Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret, işveren tarafından geri alınabilir.''

Yıllık ücretli izin kullanmakta olan işçinin, izin süresi içerisinde başka bir yerde ücret karşılığı çalıştığı anlaşılması, Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçme sonucunu doğurur ki bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çalıştığı tespit edilen işçiye izin öncesi peşin olarak verilen izin ücreti işveren tarafından geri alınabileceği gibi, bu durum işçinin sadakat borcunu da, aykırılık oluşturduğu 4857/25 II-e bendine göre,işverene; iş sözleşmesini tazminatsız olarak haklı nedenle derhal fesih hakkı verir.

İlginizi ÇekebilirHafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?
Yayınlanma Tarihi:08:59,