Sözcü Plus Giriş

Zaman aşımı süresi nedir?

Borçlar Hukuku’nda ve Ceza Hukuku’nda vatandaşların sık sık karşılaştığı bir terim olan zaman aşımı oldukça merak ediliyor. Özellikle ülkemizdeki davalarda geçen yargılama sürelerinin uzun olmasından dolayı davalı ve davacının muhatap olduğu zaman aşımı süresi nedir? İşte konu hakkında detayların yer aldığı haberimiz…

Sozcu.com.tr
10:24 -
Zaman aşımı süresi nedir?

Birçok vatandaşın özellikle Borçlar Hukuku'nda ve Ceza Hukuku'nda karşılaştığı terimlerden biri de zaman aşım süresidir. Hukuk ve ceza davalarında zaman aşımı süreleri farklılıklar gösterse de herhangi bir davanın içinde olan hemen herkesin en az bir kez karşılaştığı zaman aşımı süresi nedir? Vatandaşların internet arama motorlarında sıklıkla aradığı bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte ayrıntılar…

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Zaman aşımı süresi, hukuk kuralları içinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması haline denmektedir. Zaman aşımı ile hali hazırdaki hüküm sona ermektedir. Bu nedenle zaman aşımı süresi, hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir.

237 sayılı Türk Ceza Kanunu zaman aşımı şu şekilde belirtilmiştir;

Dava zaman aşımı

Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zaman aşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zaman aşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zaman aşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zaman aşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun on sekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zaman aşımı uygulanmaz.

Ceza zaman aşımı

Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmi dört yıl.
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zaman aşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

(5) Ceza zaman aşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

İLGİLİ HABERKredi kartı borcu zaman aşımına uğrar mı?Kredi kartı borcu zaman aşımına uğrar mı?
Son güncelleme: 10:25 26.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more