Bahçeşehir Gölet davasında bilirkişiden çarpıcı tespit

Mahkeme kararlarına rağmen Bahçeşehir Gölet bölgesinde yapımı hızla devam eden lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis projesinin planlarına karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda inşaatı süren ticari birimlerin açık yeşil alanlardaki küçük çaplı inşa faaliyetlerinin ötesine geçerek doğrudan kar amaçlı ticari bir faaliyete dönüştüğü tespit edildi. Planın kamu yararı taşımadığı yönünde görüş bildirildi.

Bahçeşehir Gölet davasında bilirkişiden çarpıcı tespit

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi'ne ait olan, imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için 2015 yılında alınan kararla başlayan yeşil alanı inşaata açan sürece karşı başlatılan hukuk mücadelesi sürüyor. Bugüne dek göleti betonlaştıran inşaatlar için verilen ruhsatlar iptal edildi. İhale işleminin yürütmesi durduruldu. Ancak verilen mahkeme kararlarına rağmen inşaat devam etti.

Son olarak 11 Ocak 2018 tarihinde askıya çıkarılan Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Gölet Bölgesi 1/5000 revizyon planlarının iptali istemi ile Başakşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve CHP'li meclis üyeleri tarafından açılan ve İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında gölet bölgesinde 29 Nisan 2019 tarihinde yapılan keşfin ardından hazırlanan raporda çarpıcı tespitler yer aldı.

“BELEDİYENİN İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Dava konu planlarda özellikle 607 ada 10 parsel kapsamında yapılan fonksiyon değişikliği incelendiğinde park ve rekreasyon alanlarında öngörülen yapılaşma koşullarından bağımsız ve ifade edilen sınırların üzerinde ticari fonksiyonlara yönelik kullanımlar ve emsal değerleri belirlendiği kaydedildi. Plan kararıyla getirilen ticari fonksiyonun hem inşaat hem de kullanıcı yoğunluğunu arttırdığı vurgulandı. Davalı Başakşehir Belediyesi'nin iddia ettiği gibi 607 ada 10 parselin bir kısmına ticaret alanı fonksiyonu verilerek diğer alanlardaki yapılaşma haklarında feragat edildiğinin doğru olmadığı belirtilerek “Şöyle ki 607 ada 10 parselde öngörülen ticari alan yapılaşmasının inşaat alanı büyüklüğü; 607 ada 2,5,6,8,9 ve 10 parsellerin toplam sahip olduğu inşaat alanı büyüklüğünün bu alana transfer edilmesiyle sağlanmıştır. Yani 607 ada 10 parselin bir kısmında öngörülen ticari alan inşaatları bütün alandaki toplam inşaat alanlarının bir noktada toplanmasından ibarettir” denildi.

KÜÇÜK ÇAPLI İNŞAAT, KAR AMAÇLI TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Planlarda önerilen ticaret alanlarının;  ilgili mevzuatın tanımladığı açık yeşil alanlardaki küçük çaplı inşa faaliyetlerinin ötesine geçerek doğrudan kar amaçlı ticari bir faaliyete dönüştüğü belirlendi.  Parselin bir kısmında önerilen ticaret fonksiyonunun yörenin ihtiyaç duyduğu ticari birimlerden ziyade gelir amaçlı hazırlandığı değerlendirmesi yapıldı.

Planda, ticaret fonksiyonuna yönelik kestirimler yapılmadığı, oluşacak trafik ve yolculuk hareketlerine yönelik otopark yaya yolu gibi önermeler getirilmediği belirtildi. 607 ada 10 parselin yarısının ticaret fonksiyonuna alınmasının, bölgedeki yoğunluğu artıracağı, yörenin ihtiyaç duyduğu açık yeşil alanları azaltacağı, bu sebeple de çevresel olarak olumsuz etkilerinin olacağı vurgulandı.

PLAN KAMU YARARI TAŞIMIYOR

Dava konusu planlama kararlarının özellikle ticaret fonksiyonuna yönelik getirilen yapılaşma ve emsal şartlarıyla bölgedeki kamu kullanımında bulunan yeşil alanları azalttığı, yapı yoğunluğunu arttırdığı, trafik hususunda otopark ve yol düzenlemelerine yönelik ticaret fonksiyonunun gerektirdiği düzenlemeleri yapmadığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Gölet Bölgesi 1/5000 revizyon plan kararlarının, şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

HUKUKU TANIMIYORLAR

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri tarafından yapılan değerlendirmede de “Bilirkişi raporu ile devam eden inşaatın hukuksuzluğu bir kez daha tespit edilmiştir. Gölet inşaatı, bakanlık tarafından hazırlanan gölet imar planları ve Başakşehir Belediyesi tarafından gölete dair yapılan tüm işlemler hukuka aykırıdır ve inşaatın devam ettiği her gün hukuk çiğnenmektedir. Hukuka aykırı işlemleri gidermesi ve hukuka uyması beklenen idare kurum Başakşehir Belediyesi, tam da hukuksuzluğun ortasında durmaktadır ve mahkeme kararlarını tanımamaktadır” denildi.

Loading...