Sözcü Plus Giriş

Hazine tarım arazilerinde indirime gitti

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Güncellenme: 08:30, 02/08/2019
Hazine tarım arazilerinde indirime gitti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve 382 sıra numaraları milli emlak genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin tamamından yarısına indirildi.

Satış bedeli önceden olduğu gibi peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacak ve bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek.

Taksitli satışlarda; satış bedeline %10 indirim uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde; bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin %10’u yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.

Değişikliğe göre ayrıca, doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, önceki uygulamada satış bedelinden mahsup edilmezken, yeni düzenlemeyle bu bedelin satış bedelinden mahsup edilmesine imkan tanındı.

Bu kapsamda, satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyecek. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacak.

Tebliğe göre, bu kapsamda satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren nadasa bırakılması süresi hariç 20 yıl boyunca “tarım dışı amaca ayrılması” veya tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, taşınmazın güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedelin tahsil edilmesinde süre 30 yıla uzatıldı.

Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınacak.

Buna bağlı olarak, satışı gerçekleştirilen tarım arazilerinin bulunduğu alandaki imar planı çalışmaları İdarece takip edilecek.

Yeni düzenlemeye göre, bu arazilerin tapu kütüğüne taşınmazın bu süre içinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işleminin iptal edileceği, taşınmazın resen Hazine adına tescil edileceği ve ödenen bedelin faizsiz olarak kayıt malikine iade edileceğine yönelik şerh koyulacak.