Sözcü Plus Giriş

Yapı müteahhidi olmak zorlaştı

İnşaat sektörünün merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle müteahhitlik sektörüne yeni mali ve teknik yeterlilik kriterler getirildi, işte detaylar....

11:10 -
Yapı müteahhidi olmak zorlaştı

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik Resmi Gazete'nin 2 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlandı.

Buna göre, her yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alacak.
Bu numara yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılacak.

KONKORDATO AYARI
İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler müteahhit yetki belgesi alamayacak.

MALİ VE TEKNİK YETERLİLİK

Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu, iş hacmi, iş deneyimi ve iş gücünü gösteren belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak.

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'ten küçük,
olması gerekecek. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecek.

AZ KATLI EVLER MÜTEAHHiTSİZ YAPILABİLECEK

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak.

Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

Yönetmelik 3 ay sonra yürürlüğe girecek, yetki belgesi grupları ve kullanımı ile ilgili madde ise 6 ay sonra işlerlik kazanacak.

Son güncelleme: 11:28 02.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more