Muhteşem Süleyman kaç yıl padişahlık yapmıştır?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenmek ve rakiplerinden bir adım öne çıkmak için merakla Hadi 20.30 ipucu sorusunu ve yanıtını araştırıyor. İpucu bu akşam Osmanlı'dan geliyor. Peki Muhteşem Süleyman kaç yıl padişahlık yapmıştır?

Muhteşem Süleyman kaç yıl padişahlık yapmıştır?

Hadi bu akşam 20.30’da. Bugünkü ipucu Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan padişahı ile ilgili. Osmanlı’nın onuncu padişahı, Batıda Muhteşem Süleyman olarak bilinen bu kişi sizce kaç yıl padişahlık yapmıştır?

29 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: 46

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapmış ve 13 kez sefere çıkmıştır.