Sözcü Plus Giriş

Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapıyor! Başvurular başladı mı?

Adalet Bakanlığı, 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Alım ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı hakkında detaylar...

10:49 -
Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapıyor! Başvurular başladı mı?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı ilanında; “Adalet Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.” duyurusu yaptı.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI İLANI

BAŞVURU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Sınava başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 35 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur'a ile yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kur'a günü ve yeri Bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more