Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazininin planları durduruldu

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de içinde yer aldığı araziye yapılması planlanan Bakırköy Şehir Hastanesi’nin imar planlarının yürütmesi durduruldu. İdare mahkemesi tarafından verilen durdurma kararında imar planlarının; planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içerdiğine dikkat çekildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazininin planları durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında Bakırköy Zuhuratbaba'da yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda bulunan 1927 yılından beri hizmet veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Sinan Erdem Spor Salonu için imar planı değişikliği yapmıştı. Yeni plana göre tarihi hastane yenilenip ek binalar yapılacak, alana bir de sosyal tesis inşa edilecekti. Binlerce ağacın bulunduğu ormanlık arazide yapılacak inşaat çalışmalarına karşı bir çok eylem düzenlenmişti. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da bu araziye yapılması planlanan Şehir Hastanesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Nisan 2017 tarihinde onaylanan imar planlarının iptali istemi ile dava açmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından görülen dava 7 Aralık 2018 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme kararında “planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir” denilerek uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunan imar planlarının yürütmesi oybirliği ile durduruldu.

BİLİRKİŞİ: YOĞUN YAPILAŞMA

Karara esas teşkil eden bilirkişi raporunda değişiklik ile bir önceki plandaki yeşil alan fonksiyonunun değiştiği, sağlık tesisi olarak tanımlanan alanda belirlenen 1 emsal değerinin çok önemli bir yapılaşma yoğunluğu getirdiği kaydedildi. Bu yapılaşmanın, yoğun ağaçların bulunduğu alanda yer almasının planın olumsuz yönlerinden biri olarak ortaya çıktığı vurgulandı. 866 bin 490 metrekarelik alanı kapsayan sağlık tesisi alanında ticaret ve hizmet fonksiyonlarının da yer aldığına dikkat çekilen raporda, “Bu boyutta bir sağlık yerleşkesinde yatarak veya ayakta tedavi görecek hasta kapasitesinin, sağlık ve ticaret hizmetlerinin gerektirdiği iş gücü kapasitesinin yaratacağı trafik büyüklüğünün plan raporu ve plan hükümlerinde açıklanmadığı” tespiti yapıldı.

MAHKEME: EKSİKLİKLER İÇERİYOR

Bilirkişi raporunu esas alarak dosyayı karara bağlayan mahkeme, plan değişikliğinin; gerek parsel gerekse plan bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içerdiğine vurgu yaptı.

KARAYOLU YETERSİZ KALIR

Kararda, 800 bin metrekarenin üzerinde bir yapılaşmış alanına sahip olacak sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin, planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemiyle karşılanabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştuğu ifade edildi. Bu büyüklükteki bir tesis için erişim olanaklarının sadece karayolu sistemine dayandırılmasının uygun olmadığı, ayrıca yine bu büyüklüklerdeki kullanımlar için henüz planlama aşamasında kapsamlı bir ulaşım analizi yapılmasının gerekli olduğu belirtildi.

“YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Planda öngörülen büyüklüklerde bir yeni sağlık tesis alanı hizmete girdiğinde hizmet etki alanı içindeki imar planlarında önerilmiş diğer “yeni” sağlık tesis alanlarının durumunun ne olacağının Bakanlık düzeyinde belirli plan, program ve politikalara bağlanması gerektiği ifade edilerek ilgili imar planlarında sağlık tesis alanlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

“KAMU KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMADI”

Zorunluluk görülmesi halinde fonksiyonlarda değişiklik önerilerinin gündeme getirilmesinin gerekli olduğu, planların bahsedilen etki alanları ile değerlendirmeler içermeden sadece belirli bir parselle ilgili kullanım ve yapılaşma kararları getirilmesinin planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı vurgulandı. Kararda “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir” denildi.