Sözcü Plus Giriş

Varank’ın sözlerine CHP’den jet yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “CHP, uzay çalışmalarına da karşı, uzay ajansı kararnamesi için Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı” yönündeki açıklaması, ortalığı karıştırdı. CHP, Uzay Ajansının kurulmasına değil, ajansın denetimsiz harcama yetkisi ve TBMM’de olan yasa çıkarma yetkisinin Cumhurbaşkanlığına devredilmesine karşı olduklarını açıklayarak, Varank’ı ‘’İftiracılık’’ ile suçladı.

Başak KAYA
14:00 -
Varank’ın sözlerine CHP’den jet yanıt

Bakan Varank, ‘'Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan ve heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak” açıklaması yaptı.

RESMEN İFTİRA

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay ise bu açıklamaya tepki gösterdi. CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4 hükmünün Anayasaya aykırı olduğu için AYM'ye başvurduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ‘'Bu kararname ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu değiştirilmektedir. Kanunlarda değişiklik yapma yetkisi TBMM'nindir ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kanun değiştirilmesine göz yummak, hukuk devletini yok saymaktır. İptali istenen bir hüküm de bütçe konusunda ajans yönetim kuruluna verilen, denetimi ortadan kaldıran ve keyfiliklere zemin hazırlayan harcama yetkisine ilişkindir. Sayıştay denetimini kaldıran geniş bir yetkilendirme suistimallere yol açacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, kamu kurumlarına arpalık gözüyle bakıldığının göstergesi niteliğindedir. CHP'nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansı'nın tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir. Bakan Varank'ın iddiaları bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa, en hafif deyimiyle iftiradır''

CHP'NİN İPTALİNİ İSTEDİĞİ MADDELER:

– Yönetim Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
– Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
-Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.
-Türkiye Uzay Ajansı, özel bütçeli idareler kapsamına alınmıştır.

Son güncelleme: android-time 14:07 06.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more